Các loại chứng khoán

Các loại chứng khoán tại Việt Nam bạn cần biết

Bạn đang tìm hiểu về các loại chứng khoán được quy định tại Việt Nam hiện nay. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp đối với người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới các hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử. Đây là một trong các kênh đầu tư tài chính phổ biến tại nước ta và thu hút số lượng nhà đầu tư lớn tham gia. Dưới đây là 05 loại chứng khoán có trên thị trường Việt Nam.

Cổ phiếu

Cổ phiếu là một loại chứng khoán được biết đến như một giấy chứng nhận số tiền mà nhà đầu tư đã đóng cho doanh nghiệp phát hành nhằm mục đích xác nhận quyền sở hữu một hay một số cổ phần của công ty. Trên thị trường hiện nay có hai loại cổ phiếu, đó chính là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

  • Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) dùng để xác định quyền sở hữu của các cổ đông. Do đó người nắm giữ cổ phiếu này sẽ có quyền quản lý và kiểm soát công ty hay tham gia vào các cuộc họp hội đồng quản trị, cũng như bỏ phiếu quyết định vào các vấn đề lớn của công ty.
  • Cổ phiếu ưu đãi (cổ phiếu ưu đãi cổ tức, ưu đãi biểu quyết, ưu đãi hoàn lại) là cổ phiếu mà người nắm giữ có thể nhận ưu đãi về cổ tức và quyền biểu quyết hay được hoàn lại phần vốn góp.

Các loại chứng khoán

Trái phiếu

Đây là một trong những loại chứng khoán giao dịch trên thị trường phổ biến. Trái ngược với cổ phiếu thì trái phiếu là một loại chứng khoán nợ. Điều này đồng nghĩa với việc nhà phát hành trái phiếu phải trả cả gốc lẫn lãi cho người sở hữu khi đến ngày đáo hạn.

Hiện nay có khoản 03 loại trái phiếu phổ biến tại thị trường Việt Nam:

  • Theo chủ thể phát hành thì có trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty, trái phiếu địa phương;
  • Theo tính chất chuyển đổi thì có trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu không chuyển đổi;
  • Theo hình thức trả lãi thì có trái phiếu lãi cố định, trái phiếu chiết khấu, trái phiếu lãi thả nổi.

Chứng chỉ quỹ

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Luật Chứng khoán thì chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp trong quỹ đại chúng.

Như vậy về bản chất thì chứng chỉ quỹ cũng được xem là tương tự với cổ phiếu của công ty, là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu và mức hưởng lợi nhuận của nhà đầu tư trên phần vốn góp. Điều đặc biệt là chứng chỉ quỹ được niêm yết và mua bán giữa các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Chứng khoán trên thị trường

Chứng khoán phái sinh

Đây là loại chứng khoán được hình thành dựa trên một loại tài sản gốc và giá trị sẽ phụ thuộc của tài sản đó. Các loại tài sản trong trường hợp này thông thường là ngoại tệ, cổ phiếu, hàng hóa hay chứng khoán nợ.

Trên thị trường hiện nay, các bên tham gia có thể dùng các loại chứng khoán này như một công cụ để phòng tránh rủi ro xảy ra, hay cũng có thể tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động trên giá tài sản gốc.

Chứng chỉ có nguồn gốc chứng khoán

Trên thị trường hiện nay còn có một số loại chứng khoán khác như sau:

  • Chứng quyền: còn được biết đến là giấy xác nhận quyền mua  bán cổ phiếu mới phát hành từ một công ty. Chứng quyền này thường được phát hành cho cổ đông cũ và những người sở hữu có thể dùng để giao dịch.
  • Chứng kế: là các loại giấy tờ kèm theo trái phiếu nhằm mục đích xác định quyền được mua cổ phiếu trong một số trường hợp xác định.
  • Chứng chỉ thụ hưởng: còn được biết đến là giấy xác nhận quyền lợi khách hàng là những nhà đầu tư cá nhân trong các quỹ đầu tư. Chứng chỉ thụ hưởng có thể mua hoặc có thể bán trên thị trường chứng khoán.

XEM THÊM: Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu theo quy định hiện hành

TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Chứng khoán được xem là một trong những kênh đầu tư tài chính phổ biến tại nước ta và thu hút một số lượng nhà đầu tư lớn tham gia. Hy vọng với chia sẻ về các loại chứng khoán trên đây sẽ giúp mọi người có cái nhìn về chứng khoán tốt hơn.

Các loại chứng khoán

Thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên GVLAWYERS

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top