Để có thêm cơ hội trau dồi nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và tạo thêm cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững trong dài hạn, GV Lawyers hết sức xem trọng việc tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược với khách hàng và các tổ chức đồng nghiệp trong và ngoài nước. Tìm được bên đối tác và được bên đối tác chấp nhận là một quá trình đầu tư thời gian, công sức cần mẫn và xây dựng được niềm tin, trong đó cần sự sốt sắng của những người trong cuộc nhưng cũng đòi hỏi ở họ sự bình tâm, sáng suốt và nhất là tính kiên trì, bền bỉ.

“Đến với nhau là một sự bắt đầu. Ở được cùng nhau là một quá trình. Cùng làm việc với nhau là Thành công”.

Đối với GV Lawyers mỗi đối tác chiến lược đều đáng trân quý chính vì công cuộc đãi cát tìm vàng đó.

Sau đây, chúng tôi xin được giới thiệu một số đối tác chiến lược của GV Lawyers:

logo GIBC

CÔNG TY TƯ VẤN KINH DOANH HỘI NHẬP TOÀN CẦU (GIBC)

GV Lawyers là đơn vị tư vấn pháp lý Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn Cầu (GIBC) theo một hợp đồng tư vấn pháp lý thường xuyên. Mục tiêu của GIBC là gắn kết sự phát triển của doanh nghiệp với hội nhập toàn cầu, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững thông qua các dịch vụ tư vấn cấp cao từ chiến lược kinh doanh, xúc tiến đầu tư, quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu kinh tế và thị trường đến tái cấu trúc công ty, chiến lược phát triển nguồn vốn con người, chiến lược truyền thông, PR và Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR).

Do có cùng mục tiêu, hoài bão và cùng chia sẻ những giá trị văn hóa như nhau GV Lawyers và GIBC đã nâng cấp quan hệ giữa hai bên, từ quan hệ tư vấn-khách hàng thường xuyên lên quan hệ đối tác chiến lược.

luat vinasite top 4eKLYP2AtihFJ3W

PRO VIỆT NAM

PRO VIETNAM, hay Liên minh Tái chế bao bì, là một tổ chức do 09 doanh nghiệp sáng lập và hiện nay đã tập họp được 12 thành viên-doanh nghiệp gồm (theo thứ tự bảng chữ cái): Coca-Cola Việt Nam, FrieslandCampina, La Vie, Nestlé Việt Nam, NutiFood, Saigon Coop, Suntory PepsiCo Việt Nam, Tetra Pak Việt Nam, TH Group, The Apple Tree Group (Annam Gourmet), và URC Việt Nam. Mục tiêu của các doanh nghiệp-thành viên là thông qua PRO VIETNAM cùng phối hợp hành động, chẳng hạn như cùng thực hiện một số biện pháp đã thỏa thuận trước để góp phần bảo vệ/hạn chế tác hại đến môi trường tại Việt Nam. Điều rất đăc biệt ở PRO VIETNAM là lần đầu tiên tại Việt Nam những doanh nghiệp vốn cạnh tranh với nhau rất quyết liệt trên thương trường tập họp lại với nhau vì một mục tiêu chung vì cộng đồng.

Từ tháng 11/2019, thông qua một Thỏa thuận ký với PRO VIETNAM, GV Lawyers chính thức trở thành Đối tác Chiến lược của PRO VIETNAM trong lĩnh vực tư vấn pháp luật.

PRO VIETNAM en