Business Network Presentation Templates 1

Dự án thành phố cọ

Chúng tôi đã hỗ trợ Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc City – một chi nhánh của Kepple Land (Singapore) tại Việt Nam phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng qua 02 đợt phát hành riêng lẻ để phát triển Dự án Palm City (sử dụng khu đất rộng 30,2 ha ), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhóm GV Lawyers thực hiện giao dịch này bao gồm  Chuong NguyenTrung HoangHien DoTam LeNguyet Tran and Ha Tran.

Business Network Presentation Templates

Rate this post
Scroll to Top