Mekong Wind Power Joint Stock Company

Công Ty Cổ Phần Điện Gió Mê Kông

Các luật sư của chúng tôi đã tham gia tư vấn pháp lý cho bên bán là cổ đông của Công ty Cổ phần Điện gió Mê Kông (“Mekong”), chủ đầu tư của (1) Nhà máy Điện gió Bình Đại với công suất thiết kế 30MW và dự kiến ​​phát triển công suất lên 280MW đến năm 2020 và (2) Nhà máy điện mặt trời Bến Tre công suất 30MW đặt tại tỉnh Bến Tre, trong giao dịch chuyển nhượng 49% cổ phần tại Mekong với bên mua là Grimm Power Public Company Limited (Thái Lan). Trong thương vụ mua lại này, chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hiệu quả bên bán đàm phán với bên mua và đội ngũ luật sư của họ ở Thái Lan và Việt Nam về các vấn đề pháp lý được cung cấp trong hợp đồng mua bán cổ phần và thỏa thuận cổ đông, cung cấp tư vấn pháp lý về Pháp luật Việt Nam cũng như xem xét các chứng từ giao dịch có liên quan.

Đội ngũ của chúng tôi được dẫn dắt bởi Nguyen Gia Huy Chuong with the support of a strong team of Cao Thi Hoang Oanh, Pham Ngoc Phuoc, and Do Le Ngoc Hien.

Rate this post
Scroll to Top