5

Giao Dịch Điển Hình

GV Lawyers là đơn vị tư vấn pháp lý Việt Nam duy nhất cho bên bán khi thực hiện giao dịch thoái toàn bộ vốn với giá trị chưa công bố trong một công ty về tư vấn kiến trúc kỹ thuật tại Singapore, với bên mua là Công ty Tokyu Construction (mã CK – TYO 1720:JP) và đây là giao dịch mua vốn đầu tiên ở nước ngoài của Tokyu. Đây là một giao dịch phức tạp có sự liên quan đến pháp luật của Việt Nam, Singapore và Úc. Trong giao dịch mua bán này, GV Lawyers đóng vai trò chính hỗ trợ hiệu quả cho bên bán trong việc tư vấn cấu trúc hợp tác, soạn thảo – đàm phán hợp đồng mua bán và các tài liệu liên quan của giao dịch.

Nhóm luật sư tư vấn của GV Lawyers bao gồm Ngo Thi Diem, Tran Minh Quyet, Pham Thi Hien, Đỗ Lê Ngọc Hiền và Luật sư Điều hành Nguyễn Gia Huy Chương.
vn deal2020

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top