Quyền tác giả và quyền liên quan

So sánh quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả (còn gọi là quyền liên quan) đều là hai đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Vậy hai quyền này có điểm gì giống và khác nhau? Bạn đọc nên tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về nội dung này.

Khái niệm

Quyền tác giả là một quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. (được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
Quyền liên quan đến quyền tác giả là một quyền của cá nhân, tổ chức đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, tín hiệu vệ tinh và chương trình phát sóng mang chương trình được mã hóa. (được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật SHTT).
Quyền tác giả và quyền liên quan là các quyền được trao cho một, một vài nhóm người vì vai trò quan trọng của họ về việc truyền bá và phổ biến một số loại hình tác phẩm đến với công chúng.
Ví dụ: Đối với một bài nhạc, quyền tác giả bảo hộ phần nhạc của nhạc sỹ và phần ca từ của người viết lời và quyền liên quan đến quyền tác giả sẽ được áp dụng đối với:

  • Phần biểu diễn của ca sỹ, nhạc công thể hiện bài hát đó;
  • Bản ghi âm, ghi hình có chứa bài hát đó của nhà sản xuất;
  • Chương trình phát sóng của tổ chức sản xuất chương trình có chứa bài hát đó.

Điểm giống nhau

Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả là hai quyền cùng bảo vệ thành quả sáng tạo; một số đối tượng không được bảo hộ nếu chứa nội dung vi phạm pháp luật. đạo đức.
Căn cứ xác nhận quyền tác giả và quyền liên quan không cần thực hiện bất kỳ thủ tục chính thức nào. Một tác phẩm sẽ tự động được bảo hộ ngay sau khi ra đời mà không cần đăng ký, nộp lưu và nộp phí hay thực hiện bất cứ một thủ tục hành chính hay chính thức khác nào.
Đối với các quyền tài sản thuộc về quyền tác giả và quyền liên quan, đây là quyền được bảo hộ có thời hạn. Khi hết thời hạn bảo hộ, chúng sẽ không được bảo hộ nữa, mà được coi là thuộc về sở hữu công cộng.
Tuy nhiên, chủ thể của quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả vẫn có thể thực hiện thủ tục đăng ký. Ý nghĩa của việc đăng ký nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi của chủ thể khi có tranh chấp xảy ra.
So sánh quyền tác giả và quyền liên quan

Điểm khác nhau

 
Tiêu chí
 
Quyền tác giả
 
Quyền liên quan
 
Căn cứ phát sinh, xác lập quyền
 
Quyền tác giả có phát sinh khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định và không phân biệt về nội dung, hình thức, chất lượng, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố và đã đăng ký hay chưa đăng ký.
 
Quyền liên quan đến quyền tác giả có phát sinh khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, bản ghi hình và chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá thành định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.
 
Đối tượng được bảo hộ
 
Tác phẩm nghệ thuật, văn học và khoa học: Tác phẩm văn học, khoa học, giáo trình, sách giáo khoa và các tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc các ký tự khác; Bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác; Tác phẩm báo chí,..
Tác phẩm có phát sinh không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng làm tác phẩm phái sinh.
 
Cuộc biểu diễn
Bản ghi âm và ghi hình
Chương trình phát sóng và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá
 
Chủ thể được bảo hộ
 
Người trực tiếp sáng tạo ra các tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả
 
Người biểu diễn và chủ sở hữu cuộc biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng
 
Nội dung bảo hộ
 
Quyền nhân thân, quyền tài sản
 
Chủ yếu là quyền tài sản, chỉ có người biểu diễn mới có quyền nhân thân.
 
Điều kiện bảo hộ
 
Có tính nguyên gốc; được định hình dưới dạng vật chất nhất định; trong lĩnh vực văn học, khoa học, nghệ thuật; không thuộc các đối tượng không thuộc quyền bảo hộ
 
Có tính nguyên gốc, cần phải có dấu ấn sáng tạo của chủ thể liên quan, đồng thời không gây phương hại đến quyền tác giả.
 
Thời hạn bảo hộ
 
Các quyền nhân thân: bảo hộ vô thời hạn trừ các quyền công bố tác phẩm;
Các quyền tài sản: Có thời gian bảo hộ như sau:
Tác phẩm điện ảnh và nhiếp ảnh, sân khấu, tác phẩm khuyết danh, mỹ thuật ứng dụng: Thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.
Tác phẩm còn lại: Có thời gian bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trong các trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời gian bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.
 
Quyền của người biểu diễn: 50 năm được tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.
Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm và bản ghi hình: 50 tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc là 50 năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm và bản ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.
Quyền của tổ chức phát sóng: 50 năm được tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

XEM THÊM: Mối liên hệ về quyền tác giả và quyền liên quan như thế nào?
Trên đây là nội dung so sánh quyền tác giả và quyền liên quan mà chúng tôi gởi đến bạn đọc. Hy vọng bài viết này, sẽ cung cấp cho bạn đọc nguồn thông tin hữu ích và có giá trị.

Scroll to Top