thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần

Thủ tục, hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần

Để nắm rõ về hồ sơ và thủ tục thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần mời quý khách tham khảo thông tin mà GV Lawyers tổng hợp, chia sẻ cụ thể trong bài viết dưới đây nhé! Ngoài ra, để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thay đổi đại diện pháp luật công ty nhanh chóng và hiệu quả, hãy liên hệ cho chúng tôi qua hotline +84 (28) 3622 3555 nhé!

thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần
Tìm hiểu về thủ tục và hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Người đại diện pháp luật công ty cổ phần là ai?

Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tùy vào số lượng mà chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần sẽ được quy định như sau:

 • Nếu Điều lệ công ty xác định chỉ có 01 người đại diện theo pháp luật thì người đại diện theo pháp luật có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty. Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Nều Điều lệ của công ty xác định sẽ có từ 02 người đại diện theo pháp luật trở lên thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được xác định là người đại diện theo pháp luật của công ty..

*Lưu ý: Dù công ty cổ phần có một hay nhiều người đại diện theo pháp luật, thì luôn phải đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần

Hiểu rõ về người đại diện pháp luật công ty cổ phần và các quy định cụ thể về người đại diện pháp luật công ty cổ phần

Xem thêm: Những điều cần biết về người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần chi tiết

Để quá trình làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần được thuận lợi, người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo liệt kê dưới đây:

 1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
 2. a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 3. b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
 4. c) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.
 5. Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây:
 6. a) Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 7. b) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu;
 8. c) Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;
 9. d) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 56, khoản 3 Điều 80 và khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.
 10. Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định tại khoản 6,Điều 12, Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó, nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên được thay thế bằng bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần
Nắm rõ về hồ sơ, thủ tục thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần chi tiết

Thủ tục thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020

Sau khi hoàn thành hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần, doanh nghiệp nộp hồ sơ theo các cách sau:

 1. Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 2. Nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sau 03 ngày, doanh nghiệp mang hồ sơ gốc bản giấy và lệ phí nộp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp yêu cầu sửa đổi và bổ sung hồ sơ.

thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần
Thủ tục, hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần

Trên đây là những thông tin tham khảo về thủ tục, hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần. Để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp, các bạn hãy liên hệ đến Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) – công ty luật uy tín theo số hotline 028 3622 3555!

Xem thêm: Tìm hiểu về luật doanh nghiệp công ty cổ phần đầy đủ nhất

Rate this post
Scroll to Top