luật doanh nghiệp công ty cổ phần

Tìm hiểu về luật doanh nghiệp công ty cổ phần đầy đủ nhất

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp phổ biến ở nước ta, để thành lập công ty cổ phần buộc phải tuân thủ theo một số quy định của pháp luật. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ luật doanh nghiệp của công ty cổ phần, do đó qua bài viết này GV Lawyers sẽ chia sẻ những nội dung liên quan về Luật doanh nghiệp công ty cổ phần, mời quý khách cùng tham khảo!

luật doanh nghiệp công ty cổ phần
Tìm hiểu về luật doanh nghiệp công ty cổ phần đầy đủ nhất. Ảnh minh họa

Luật doanh nghiệp công ty cổ phần mới nhất

Luật doanh nghiệp công ty cổ phần có hiệu lực và đang được áp dụng hiện nay đó chính là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV vào ngày 17/6/2020.

Dưới đây là tổng hợp 06 thay đổi quan trọng của luật doanh nghiệp công ty cổ phần từ ngày 01/01/2021. Luật hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

  • Tạo thuận lợi cho hoạt động thành lập và đăng ký doanh nghiệp; cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh; góp phần nâng cao chỉ số khởi sự kinh doanh lên ít nhất là 25 bậc (theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới).
  • Nâng cao cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông, thành viên của doanh nghiệp; thúc đẩy việc quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực theo thông lệ tốt và phổ biến trong khu vực và quốc tế; nâng cao mức xếp hạng chỉ số bảo vệ nhà đầu tư lên ít nhất là 20 bậc (theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới).
  • Nâng cao hiệu lực quản trị, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với doanh nghiệp mà Nhà nước có phần vốn góp chi phối.
  • Tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí trong tổ chức lại doanh nghiệp: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
luật doanh nghiệp công ty cổ phần
Luật doanh nghiệp công ty cổ phần mới nhất và những nội dung cơ bản cần nắm rõ. Ảnh minh họa

Xem thêm: Hướng dẫn ly hôn đơn phương với người nước ngoài

Những nội dung cơ bản của luật doanh nghiệp công ty cổ phần 2020

Luật doanh nghiệp công ty cổ phần gồm có 10 chương, 218 điều. Những cải cách quan trọng của Luật:

Thứ nhất, cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường

Theo đó, luật doanh nghiệp công ty cổ phần mới nhất đã bãi bỏ các thủ tục thông báo mẫu dấu, doanh nghiệp có thể sử dụng dấu “số” thay cho dấu truyền thống, thiết lập cơ chế đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử với hồ sơ điện tử (không phải nộp thêm hồ sơ dấu như hiện nay).

Thứ hai, nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Cụ thể, Luật doanh nghiệp công ty cổ phần 2020 mở rộng phạm vi và mức độ quyền của cổ đông trong việc tiếp cận thông tin về tình hình hoạt động của công ty nhằm tạo điều kiện và thuận lợi để cổ đông bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, hạn chế người quản lý hoặc cổ đông lớn lạm dụng địa vị, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và cổ đông nhỏ, bổ sung quy định về quản trị công ty cổ phần theo thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có sở hữu Nhà nước.

Theo đó, Luật sửa đổi khái niệm doanh nghiệp Nhà nước để xác định rõ loại doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp Nhà nước sở hữu hơn 50% (đến dưới 100%) vốn điều lệ để có cách thức và phương thức giám sát, quản lý phù hợp; bổ sung quy định kiểm soát tập quyền, chống xung đột lợi ích và bảo đảm minh bạch hóa, công khai hóa thông tin của doanh nghiệp có sở hữu Nhà nước.

Thứ tư, thúc đẩy phát triển thị trường vốn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư kinh doanh.

Cụ thể, Luật bổ sung quy định về Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết làm đa dạng hóa sản phẩm giao dịch trên thị trường chứng khoán, đồng thời giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề hạn chế có cơ hội hơn trong thu hút vốn của nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ năm, tạo thuận lợi hơn cho việc tái cấu trúc và mua bán doanh nghiệp.

Vấn đề này trong Luật Doanh nghiệp 2020 tương thích với Luật Cạnh tranh 2018, bổ sung quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần (thay vì chỉ được chuyển đổi thành công ty trách nhiêm hữu hạn như quy định hiện hành).

luật doanh nghiệp công ty cổ phần

Tìm hiểu về điều kiện thành lập công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020. Ảnh minh họa

Điều kiện thành lập công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020

Tương tự với các loại hình doanh nghiệp khác, việc thành lập công ty cổ phần cần đáp ứng những pháp lý bắt buộc như sau:

Tên công ty

Tên công ty phải phù hợp với quy định được đưa ra tại Điều 37 của Luật doanh nghiệp 2020. Bên cạnh đó, theo Điều 38 của Luật doanh nghiệp 2020, tên của công ty cổ phần không được đặt trùng hay gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký trước trong phạm vi cả nước.

Trụ sở giao dịch

Về cơ bản, một doanh nghiệp đòi hỏi bắt buộc phải có trụ sở giao dịch chính. Điều 42 trong Luật doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

“Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).” 

Đăng ký ngành nghề kinh doanh

Khi đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần phải đăng ký một loại hình kinh doanh hợp pháp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật đầu tư 2020. Đối với những ngành nghề có điều kiện, công ty cổ phần buộc phải thỏa mãn những điều kiện đặc thù để được đăng ký thành lập. Ngoài ra, đối với các ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề bị cấm đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2020, công ty sẽ không được đăng ký kinh doanh.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần

Căn cứ theo khoản 34, Điều 4 trong Luật doanh nghiệp 2020, có nêu rõ:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Vốn điều lệ là một trong những yếu tố cơ bản phải có để các doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Luật doanh nghiệp 2020 không quy định cụ thể số vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty cổ phần, tuy nhiên đây là yếu tố bắt buộc để tất cả các công ty cổ phần có thể được thành lập và hoạt động trên thực tế.

Điều kiện về cổ đông công ty

Công ty cổ phần phải được thành lập bởi tối thiểu 03 cổ đông sáng lập, những cổ đông này phải đảm bảo đáp ứng quy định chung của Luật doanh nghiệp 2020.

luật doanh nghiệp công ty cổ phần
Tìm hiểu về luật doanh nghiệp công ty cổ phần đầy đủ nhất

Trên đây là những thông tin tham khảo về luật doanh nghiệp công ty cổ phần cùng một số thông tin liên quan. Để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp, quý khách hãy liên hệ đến Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) – công ty luật uy tín theo số hotline 028 3622 3555!

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Rate this post
Scroll to Top