Quyền tài sản của tác giả

Quyền tài sản của tác giả được pháp luật quy định thế nào?

Nếu bạn đang có những thắc mắc liên quan về quyền tài sản của tác giả. Đừng vội bỏ qua bài viết dưới đây, quyền tác giả đối với tác phẩm gồm có quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm được mình sáng tạo ra hoặc mình sở hữu. Vậy theo pháp luật sở hữu trí tuệ quy định như thế nào về những quyền tài sản của quyền tác giả.

Quyền tài sản gồm những quyền nào?

Quyền làm tác phẩm phái sinh

Tác phẩm phái sinh là những tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác, tác phẩm cải biên, chuyển thể, phóng tác, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.

Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng

Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng là quyền tài sản của tác giả độc quyền được thực hiện hoặc cho phép người khác có thể thực hiện biểu diễn tác phẩm một cách trực tiếp hoặc thậm chí thông qua các bản ghi âm, bản ghi hình hoặc bất cứ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng tiếp cận được. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng gồm có việc biểu diễn tác phẩm ở bất cứ nơi nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Quyền sao chép tác phẩm

Quyền sao chép tác phẩm là một quyền của chủ sở hữu quyền tác giả trong quyền tài sản thực hiện hoặc là cho phép người khác thực hiện, trong việc tạo ra bản sao tác phẩm bằng bất cứ phương tiện hay hình thức nào. Bao gồm cả việc tạo ra những bản sao dưới hình thức điện tử.

Quyền nhập khẩu, phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩm

Quyền phân phối bản gốc hoặc là bản sao tác phẩm là một trong những quyền tài sản của quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc là cho phép người khác thực hiện dưới bất cứ hình thức và phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được, nhằm mục đích bán, cho thuê hoặc những hình thức chuyển nhượng khác bản gốc hoặc các bản sao tác phẩm. Khác với việc nhập khẩu song song

Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện vô tuyến, hữu tuyến mạng thông tin điện tử hoặc phương tiện kỹ thuật nào khác

Đây là quyền mà chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc là cho phép người khác thực hiện việc đưa tác phẩm hoặc  những bản sao tác phẩm đến công chúng mà công chúng có thể tiếp cận được ở thời gian và địa điểm do chính họ lựa chọn.
VD: đăng tải tác phẩm lên Facebook, Youtube

Quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao chương trình máy tính, tác phẩm điện ảnh

Quyền cho thuê bản gốc hoặc là các bản sao chương trình máy tính, tác phẩm điện ảnh là quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền được thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện thông qua việc cho thuê để khai thác, sử dụng có thời hạn.
Lưu ý, Quyền cho thuê đối với các chương trình máy tính không được áp dụng. Đối với trường hợp bản thân chương trình đó không phải thuộc đối tượng chủ yếu để cho thuê như : chương trình máy tính gắn với vấn đề vận hành bình thường các loại phương tiện giao thông hoặc các máy móc và thiết bị kỹ thuật khác.
Các quyền nêu trên được tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc là cho phép người khác thực hiện được quy định tại Luật Sở Hữu Trí Tuệ.
Tổ chức và cá nhân khi khai thác hay sử dụng một, một số hoặc toàn bộ những quyền trên phải xin phép, đồng thời trả tiền thù lao, nhuận bút và những quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Thời hạn bảo hộ

Các quyền tài sản của tác giả nêu trên có thời hạn bảo hộ như sau:

  • Tác phẩm nhiếp ảnh, điện ảnh, tác phẩm khuyết danh, mỹ thuật ứng dụng có thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên. Đối với tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, điện ảnh chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm đó được định hình thì thời gian bảo hộ là 100 năm, kể từ khi tác phẩm đó được định hình. Đối với các tác phẩm khuyết danh, khi thông tin về tác giả có xuất hiện thì thời hạn được bảo hộ theo quy định.
  • Tác phẩm không thuộc các loại hình nêu trên có thời gian bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết. Trường hợp tác phẩm đó có đồng tác giả thì thời gian bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;
  • Thời hạn bảo hộ chấm dứt tại thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm có chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

XEM THÊM: Quyền nhân thân của tác giả được pháp luật quy định như thế nào?
Trên đây là toàn bộ nội dung có liên quan  về quyền tài sản của tác giả mà GVLawyers muốn gửi đến bạn đọc. Hy vọng, những chia sẻ này, đã giúp đọc đã hiểu hơn về những quy định của pháp luật trong Luật sở hữu trí tuệ.

Scroll to Top