Một dự án biệt thự ven biển của Fusion Maia Quy Nhơn Resort

GV Lawyers tư vấn cho chủ đầu tư dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Fusion Maia Quy Nhơn Resort trong việc phát triển bộ tài liệu hợp đồng mua bán và chương trình chia sẻ doanh thu (rental pool) của dự án biệt thự ven biển này.

Nhóm luật sư của GV Lawyers phụ trách vụ việc gồm có Chương Nguyễn, Hằng Nguyễn, Hương Phạm và Yến Trần.

5

Scroll to Top