84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm

 

NGUYỄN THỊ HẰNG

Global Vietnam Lawyers > Nhân sự > NGUYỄN THỊ HẰNG

Nguyễn Thị Hằng

Luật Sư

Liên Hệ Với Tôi


TIỂU SỬ

 

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hồ Chí Minh cùng với mong muốn trở thành một luật sư chuyên nghiệp, Luật sư Hằng đã bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là Trợ lý pháp lý tại một công ty luật. Trong ba năm tại đó, cô đã làm việc trong nhiều lĩnh vực pháp lý bao gồm: bất động sản, tín dụng ngân hàng và cung cấp lời khuyên cho các vấn đề nội bộ của doanh nghiệp. Sau đó, cô đã làm việc tại một công ty hoạt động trong các dịch vụ thực phẩm và đồ uống với vị trí pháp chế.

Luật sư Hằng có khoảng 10 năm kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp, hoạt động thương mại, bất động sản và sở hữu trí tuệ.

 

Đào tạo

  • 2011: Cử nhân Luật – Đại học Luật Hồ Chí Minh
  • 2015: Thạc sĩ Luật – Đại học Luật Hồ Chí Minh

 

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.