xử lý bồi thường thiệt hại đối với người lao động

Quy định xử lý bồi thường thiệt hại đối với người lao động

Trong quá trình làm việc, người lao động không tránh khỏi những sai sót có thể gây tổn hại cho tài sản doanh nghiệp, dẫn đến trách nhiệm phải bồi thường. Xử lý bồi thường thiệt hại cho người lao động được quy định như thế nào ? Cùng GV Lawyers tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây.

xử lý bồi thường thiệt hại cho người lao động

l. Người lao động phải bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?

Theo quy định của Luật lao động năm 2019 Điều 129, người lao động phải bồi thường thiệt hại cho công ty, doanh nghiệp trong những trường hợp sau:

1. Bồi thường thiệt hại lao động khi làm hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản.

Trong trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì việc xử lý bồi thường thiệt hại đối với người lao động được xác định theo quy định của pháp luật hoặc nội bộ bộ quy tắc lao động của người sử dụng lao động.

Nếu cố gắng gây tổn hại không gây tử vong cho sơ đồ của người lao động và có giá trị không vượt quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ bố tại nơi làm việc thì người lao động phải bồi thường tối đa 03 tháng tiền lương và số tiền này sẽ được trừ vào lương hàng tháng.

Trong trường hợp gây tổn hại đến giá trị tương đương hoặc vượt quá mức tối thiểu 10 tháng lương, người lao động phải bổ sung theo quy định của nội quy lao động người sử dụng lao động cấm hành động.

2. Bồi thường thiệt hại lao động khi làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản

Nếu người lao động làm mất mát dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác mà họ được giao hoặc tiêu hao vật tư vượt quá khả năng cho phép thì Người lao động phải cam kết trách nhiệm thường xuyên bị tổn hại một phần hoặc toàn bộ theo thị trường hoặc theo quy định trong nội quy lao động. Đối với trường hợp có đồng trách nhiệm, bồi thường thường sẽ kèm theo các điều khoản trong đồng.

Tuy nhiên, nếu người lao động gây tổn hại gây ra các tình huống bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, đồ họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa hoặc các sự kiện khách quan không thể mong đợi và giải quyết mọi vấn đề giải pháp cần thiết và có sẵn khả năng thì không cần phải bồi thường.

xử lý bồi thường thiệt hại cho người lao động

II. Thời gian xử lý bồi thường thiệt hại đối với người lao động quy định bảo lâu?

Theo quy định tại Khu 1 Điều 72 của Nghị định số 145/2020/ND-CP, thời hạn xử lý bồi thường thiệt hại đối với người lao động là 06 tháng tính từ ngày người lao động gây ra hành vi hư hỏng, làm mất tiện ích, thiết bị hoặc làm mất tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác của người sử dụng lao động giao dịch hoặc có hành vi gây tổn hại tài sản của người sử dụng lao động hoặc tiêu hao vật được định nghĩa.

Không xử lý bồi thường thiệt hại cho người lao động trong các trường hợp sau:

a) Nghỉ đau, điều dưỡng; nghỉ việc được đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;

d) Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Nếu hết thời gian hiệu lực hoặc còn thời gian nhưng không đủ 60 ngày thì sẽ được kéo dài thời gian xử lý bồi thường thiệt hại nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

xử lý bồi thường thiệt hại cho người lao động

III. Quy trình xử lý gây tổn hại thường xuyên cho người lao động

Bước 1: Người lao động viết bản trình diễn

Người sử dụng lao động yêu cầu lao động báo cáo về sự việc khi phát hiện hành vi làm hư hỏng, làm mất công cụ, thiết bị hoặc tài sản khác của doanh nghiệp hoặc của cá nhân doanh nghiệp giao dịch, hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp hoặc tiêu hao vật tư quá quy định.

Bước 2: Họp xử lý bồi thường thiệt hại

Người lao động thông báo cho các bên tham gia cuộc trưng cầu bao gồm: tổ chức đại diện cho người lao động, người lao động, luật sư hỗ trợ người lao động (nếu có), tổ chức đại diện cho người lao động và thẩm định viên về giá (nếu có). Thời gian thông báo phải trước ít nhất 05 ngày trước khi cuộc thi bắt đầu.

Thông báo nội dung cần xác định thời gian, địa điểm xử lý chung của tổ chức, tên của người xử lý và vi phạm hành động. Khi nhận được thông báo, các bên cần xác định tham số. 

Trong các trường hợp không thể tham gia hoặc vắng mặt, thời gian và địa điểm có thể được điều chỉnh theo sự đồng ý hoặc quyết định của người sử dụng lao động.

Cuộc tranh luận xử lý bồi thường thiệt hại sẽ được tiến hành theo thời gian và địa điểm đã thông báo. Nội dung cuộc họp được ghi thành bản và phải được thông qua trước khi kết thúc, được ký bởi tất cả các tham số. Trong trường hợp không có ký tự biên, biên bản ghi cần được xác định rõ ràng.

Bước 3: Đưa ra quyết định xử lý bồi thường thiệt hại

Quyết định xử lý tổn thương thường xuyên phải được cấm hành động trong thời hạn xử lý tổn thương thường xuyên. Nội dung quyết định cần xác định mức độ tổn hại, nguyên nhân gây ra, mức độ bồi thường, thời gian và biểu thức bồi thường và cần được gửi đến tất cả các cuộc họp dự kiến.

xử lý bồi thường thiệt hại cho người lao động

Trên đây là các thông tin liên quan đến việc xử lý bồi thường thiệt hại cho người lao động . Nếu quý khách hàng cần tư vấn về bồi thường thiệt hại lao động cũng như các vấn đề giải quyết liên quan đến lao động, xin vui lòng liên hệ với GV Lawyers để được hỗ trợ tốt nhất.

Xem thêm:  Hợp đồng thương mại

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top