Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu mới nhất

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là loại văn bản quan trọng cần có trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng cách viết đơn đề nghị này như thế nào cho đúng quy định? Mời quý khách tìm hiểu trong bài viết “Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu mới nhất” dưới đây.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được sử dụng phổ biến nhất

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——-

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm……………………

Tên tôi là:…………………………………Sinh ngày:……………………………….Nam, Nữ:…………

Số CMTND/Số định danh cá nhân:……………………………………………………………………..

Số sổ BHXH:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………..Địa chỉ email: (nếu có)………………………

Số tài khoản:(ATM nếu có)………………………………….. Tại ngân hàng:………………………….

Trình độ đào tạo:………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………..

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………………………………………………….

Ngày……………………………………, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………………………………………….

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………………………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp …………………………………………………………………tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):……………………

Kèm theo Đề nghị này là ………………………………………………và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo thông tư mới nhất

Căn cứ theo Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Cụ thể mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Mẫu số 3 thông tư này:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

            Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………….

Tên tôi là:.……..…..…. sinh ngày …… /……./…… Nam…….;  Nữ…….

Số chứng minh nhân dân: ………………………………………………..………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………….….…………

Số sổ BHXH: …………………..……………………………………..………

Số điện thoại:…………..…Địa chỉ email (nếu có)…………………….……

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:………………………………..…

Số tài khoản (ATM nếu có)……….… tại ngân hàng:………………………

Trình độ đào tạo:………………………………………….…………………….

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………..……………

Nơi thường trú:………………………………………..………………..

Chỗ ở hiện nay:…………………..……………….…………..………..

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)…………………………………………..tại địa chỉ:…………………………

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………..……

……………………………………………………………………………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp…………………………..tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):…………………………….…………………………….…………….

Kèm theo Đề nghị này là (3)………………………………………………………….. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Hồ sơ và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cách viết đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, sóc. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây:

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
  • Quyết định thôi việc;
  • Quyết định sa thải;
  • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

XEM THÊM: Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội
Trên đây là hai đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp dùng chung cho nhiều trường hợp khác nhau. Cách để điền đơn đề nghị sao cho đúng quy định nhất cũng đã được đề cập ở trên. Hi vọng quý khách có thể tìm thấy những thông tin thật sự hữu ích trong bài viết này.
[mkd_separator type=”full-width” color=”#da1e48″ thickness=”2″]

CÔNG TY LUẬT GLOBAL VIETNAM LAWYERS

Hồ Chí Minh| Lầu 8, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh| +84 (28) 3622 3555

Hà Nội| Lầu 10A, Tòa Nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội| +84 (24) 3208 3555

Đà Nẵng| Regus Business Center, Lầu 3, Tòa Nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Scroll to Top