Trong nhiều năm qua, các luật sư của GV Lawyers đã hỗ trợ tư vấn chủ sử dụng lao động, đặc biệt là chủ sử dụng lao động người nước ngoài, và người lao động, giúp họ đi đúng hướng trong tình hình pháp luật lao động nhiều biến động của Việt Nam.

Luật sư tư vấn lao động và việc làm của GV Lawyers có nhiều kinh nghiệm đối phó với hầu hết mọi thách thức mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Cho dù bạn là người sử dụng lao động hay người lao động, các luật sư lao động & việc làm tại GV Lawyers cam kết giúp đỡ bạn bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng trong môi trường pháp luật và xã hội thay đổi nhanh chóng do tốc độ tương thích ngày càng tăng của Việt Nam với các tiêu chuẩn toàn cầu, trong đó có tiêu chuẩn về pháp luật lao động.

Lĩnh vực hành nghề của chúng tôi bao gồm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về:

 • Tham gia tranh tụng tại tòa án trong các vụ việc về lao động;
 • Tranh chấp lao động (thương lượng, hòa giải, giải quyết tranh chấp bằng thủ tục pháp lý);
 • Quản lý mối quan hệ lao động tiền tranh chấp (thỏa ước lao động tập thể, tránh đình công/đóng cửa nơi làm việc);
 • Phổ biến pháp luật lao động (giới thiệu cập nhật pháp luật lao động, phân tích, nghiên cứu tình huống, hướng dẫn);
 • Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp;
 • Tư vấn giải quyết các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn và vệ sinh lao động, v..v…
 • Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên, quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật v..v…;
 • Tư vấn soạn thảo, ban hành, triển khai thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tạm vắng, vấn đề tiền lương, thuế thu nhập của lao động nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn về điều kiện, thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam, tư vấn xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

pexels lukas 669623 1024x678 1ohopP

Nhân sự của chúng tôi

Các luật sư tư vấn của bộ phận Lao động & Việc làm đã có nhiều kinh nghiệm về Luật Lao động và Việc làm. Chúng tôi cam kết và có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với người sử dụng lao động và người lao động trong tất cả các lĩnh vực và cố gắng giải quyết các vấn đề theo cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.
Luậ sư Lao động & Việc làm của chúng tôi thường xuyên hỗ trợ cho ban giám đốc, nhóm pháp lý và quản lý nhân sự trong nhiều tổ chức khác nhau bao gồm các công ty tư nhân và niêm yết, các pháp nhân vừa và nhỏ. Công ty chúng tôi cũng là một trong những công ty luật chuyên về lao động và việc làm được giới thiệu nhiều nhất tại TP.Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp về lao động và việc làm

Điều 194 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ 06 nguyên tắc giải quyết những tranh chấp về lao động và việc làm đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh. Cụ thể như sau:

 • Tôn trọng, bảo đảm để các bên tự thương lượng, quyết định;
 • Việc giải quyết tranh chấp trước hết phải được hai bên trực tiếp thương lượng nhằm giải quyết hài hòa lợi ích, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội;
 • Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng luật;
 • Bảo đảm tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, lợi ích chung của xã hội và không trái luật khi thực hiện hoà giải, trọng tài;
 • Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết;
 • Chỉ tiến hành giải quyết tranh chấp khi một trong hai bên có đơn yêu cầu do bên còn lại từ chối thương lượng, thương lượng nhưng không thành hoặc thương lượng thành nhưng một trong hai bên không thực hiện.

GLOBAL VIETNAM LAWYERS | LAO ĐỘNG & VIỆC LÀM