Hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc là gì? Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất

Bạn muốn tìm hiểu về hợp đồng khoán việc? Dù hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể về loại hợp đồng này. Nhưng nó vẫn được xem là một loại văn bản được pháp luật công nhận. Những thông tin bạn cần biết về hợp đồng khoán việc đều được công ty luật GVLAWYERS tổng hợp cụ thể trong bài viết “Hợp đồng khoán việc là gì? Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất” này. Hợp đồng khoán việc có phải đóng tiền BHXH hay không? Bạn sẽ tự tìm thấy được câu trả lời trong bài viết này.

Hợp đồng khoán việc được hiểu như thế nào?

Tương tự như hợp đồng lao động, hợp đồng khoán việc cũng là sự thoả thuận giữa bên lao động và bên thuê lao động. Tuy nhiên, nội dung thỏa thuận là bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành công việc được giao và nhận lại tiền thù lao sau khi đã bàn giao. Điều này đồng nghĩa với việc, người nhận khoán phải bỏ một phần hoặc toàn bộ vật chất và sức lao động của mình để nhận được tiền công khoán.

Có 2 loại hợp đồng khoán việc:

 • Hợp đồng khoán việc từng phần là hợp đồng mà trong đó người nhận khoán phải tự lo công cụ lao động. Người giao khoán phải trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động.
 • Hợp đồng khoán việc toàn bộ là hợp đồng trong đó bên giao khoán sẽ trao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí, bao gồm cả chi phí vật chất lẫn chi phí công lao động có liên quan.

Mẫu hợp đồng khoán việc dùng chung cho nhiều trường hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-***—–
HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:../HĐKV)

….., ngày …. tháng ….. năm ….
BÊN A (BÊN THUÊ):
CÔNG TY                 : ……………………………………………………………………………..
Địa chỉ                        : ……………………………………………………………………………..
Điện thoại                   : ……………………………… Fax:………………………………………
Đăng ký kinh doanh   : ……………………………………………………………………………..
Mã số thuế                  : ……………………………………………………………………………..
Đại diện                      : ……………………………………………………………………………..
Chức vụ                      : ……………………………………………………………………………..
BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):
Ông/bà                        : ………………………………………………………………………………
Sinh ngày                   : ……………………………………………………………………………….
Địa chỉ                        : ………………………………………………………………………………
CMND số                   :  …………………………………………………..
Nơi cấp                       : ……………………………………………………………………………….
Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung công việc
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

 • Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:………………. VNĐ;
 • Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng mức thù lao là:…………….. VNĐ. (Bằng chữ:……………………………….);
 • Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.
 • Hình Thức thanh toán: ………………………………………………….

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Nghiên cứu kỹ các chứng từ – sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.
 • Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

 • Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
 • Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;
 • Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;
 • Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

Điều 6. Điều khoản chung

 • Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;
 • Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu ;
 • Hợp đồng này gồm  trang  Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ  bản.

XEM THÊM: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp

BÊN A
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên)

mẫu hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc có phải đóng BHXH không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người nhận khoán việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Vì vậy, trong trường hợp này thì các bên sẽ không phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lựa chọn cách ký kết hợp đồng khoán việc với người lao động để tránh không phải đóng BHXH, BHYT. Tuy nhiên, cần phải xem xét đến bản chất công việc để ký kết hợp đồng phù hợp, tránh xảy ra tình trạng ký kết hợp đồng sai quy định pháp luật.
Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì người lao động có giao kết hợp đồng khoán sẽ có trách nhiệm phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công từ khoán việc đó.

Tóm lại vấn đề “Hợp đồng khoán việc là gì? Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất””

Trên đây là mẫu hợp đồng khoán việc được cập nhật trực tiếp từ Sở Tư Pháp TP.HCM nên nội dung đều phù hợp với quy định pháp luật. Những câu hỏi thường gặp về mẫu hợp đồng này cũng đã được GVLAWYERS giải đáp ở trên. Hi vọng bạn đã có được những câu trả lời cho bản thân mình thông qua bài viết này.

5/5 - (501 votes)
Scroll to Top