Tìm hiểu về phân chia tài sản sau hôn nhân

Tìm hiểu về phân chia tài sản sau hôn nhân

Khi nhắc đến việc ly hôn, một trong những vấn đề được các cặp vợ chồng quan tâm nhất là việc phân chia tài sản. Theo luật pháp, quy định về việc này sẽ như thế nào? Dưới đây , hãy cùng tìm hiểu về tài sản sau hôn nhân được Global Vietnam Lawyers tổng hợp. 

I.Tìm hiểu về tài sản sau hôn nhân

1. Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn 

Những tài sản cá nhân của vợ chồng sẽ thuộc quyền sở hữu của mỗi người, trừ khi đã được nhập vào khối tài sản chung.

Khối tài sản chung sẽ được phân chia theo thỏa thuận giữa hai bên, trong trường hợp không có thỏa thuận, tòa án sẽ can thiệp để giải quyết. Tuy nhiên, việc phân chia sẽ được xem xét đến các yếu tố như hoàn cảnh gia đình và cá nhân của vợ chồng, đóng góp lao động của hai bên vào việc xây dựng, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Công sức lao động của vợ chồng trong gia đình sẽ được coi như là một nguồn thu nhập. 

Điều này nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong việc sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp, để hai bên có điều kiện tiếp tục lao động và tạo ra thu nhập. Nếu có vi phạm quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm và tòa án sẽ can thiệp để bảo vệ quyền lợi của hai bên.

Tìm hiểu về phân chia tài sản sau hôn nhân
Tìm hiểu về phân chia tài sản sau hôn nhân

2. Tìm hiểu về tài sản sau hôn nhân – các loại tài sản không phải chia khi ly hôn  

Trong giai đoạn hôn nhân, vợ chồng có thể có tài sản chung hoặc riêng. Tuy nhiên, khi xảy ra ly hôn, việc phân chia tài sản sẽ tuân theo thỏa thuận của cả hai bên. Theo đó, có hai loại tài sản không bị chia khi ly hôn.

Loại đầu tiên là tài sản được thỏa thuận không phân chia. Điều quan trọng trong việc giải quyết ly hôn theo Điều 59 của Luật Hôn nhân và Gia đình là sự đồng ý và thỏa thuận của cả hai bên. Do đó, nếu vợ chồng đã đồng ý về việc phân chia tài sản chung, thì Tòa án sẽ công nhận và tuân theo thỏa thuận đó.

Loại thứ hai là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Theo Nghị định 126/2014 của Chính phủ, các tài sản sau đây sẽ được coi là tài sản riêng: quyền tài sản liên quan đến sở hữu trí tuệ, tài sản có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế hoặc tặng riêng trong thời gian hôn nhân…

Với những tài sản riêng này, vì không có sự đóng góp của người còn lại, nên người này không bị yêu cầu phải chia sẻ khi ly hôn. Tuy nhiên, trong trường hợp có tranh chấp về tài sản riêng này, Tòa án sẽ xem xét và quyết định theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu về phân chia tài sản sau hôn nhân
Tìm hiểu về phân chia tài sản sau hôn nhân

Xem thêm: Hòa giải và xử lý tranh chấp các vụ việc dân sự

II. Phân biệt tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng 

1. Tài sản riêng của vợ chồng bao gồm 

Tài sản cá nhân mà mỗi người sở hữu trước khi kết hôn, bao gồm cả tài sản thừa kế và được tặng riêng, sẽ được chia riêng cho vợ/chồng trong thời gian hôn nhân. Tuy nhiên, tài sản này cũng phải đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cả hai và tuân theo quy định của pháp luật.

Các tài sản được hình thành từ tài sản riêng của mỗi bên trong hôn nhân cũng sẽ trở thành tài sản riêng của cả hai. Bất kỳ lợi tức hoặc khoản tiền thu được từ việc chia sẻ tài sản chung sau khi ly hôn cũng sẽ là tài sản riêng của vợ/chồng, trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

Quyền sở hữu tài sản trí tuệ sẽ tuân theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, các khoản trợ cấp và ưu đãi được nhận theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng cũng sẽ là tài sản riêng của vợ/chồng và liên quan đến danh dự của họ.

Trong thời gian hôn nhân, vợ và chồng có quyền sử dụng, quản lý và quyết định về tài sản riêng của mình. Họ cũng có thể quyết định nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Tìm hiểu về phân chia tài sản sau hôn nhân
Tìm hiểu về phân chia tài sản sau hôn nhân

2. Tài sản chung của vợ chồng bao gồm 

Tài sản của vợ chồng được tạo ra từ lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và các lợi ích khác thu được từ tài sản riêng, trừ những tài sản đã được chia sẻ trong thời gian hôn nhân. Những tài sản này có thể là tài sản được thừa kế chung hoặc tặng cho cả hai hoặc được thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có sau khi kết hôn cũng được coi là tài sản chung, trừ khi vợ hoặc chồng có được riêng, được tặng riêng hoặc thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Thu nhập hợp pháp khác trong thời gian hôn nhân như tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số hay các khoản trợ cấp, trừ những khoản này được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng hoặc quyền sở hữu tài sản khác liên quan đến vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng được sở hữu chung và được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của gia đình và thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Trong trường hợp không có bằng chứng để chứng minh tài sản đang tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên, thì tài sản đó sẽ được coi là tài sản chung.

Tìm hiểu về phân chia tài sản sau hôn nhân
Tìm hiểu về phân chia tài sản sau hôn nhân

III. Kết luận 

Tìm hiểu về tài sản sau hôn nhân là một bước quan trọng để đảm bảo tính công bằng và tránh rủi ro pháp lý. Việc nắm rõ quy định pháp luật về tài sản chung và riêng, cũng như thực hiện các biện pháp bảo vệ như việc ký kết hợp đồng tài sản, giúp bảo vệ quyền lợi và nguyên tắc công bằng trong mối quan hệ hôn nhân.

Để nhận tư vấn chi tiết về tài sản sau hôn nhân quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline 028 3622 3555 hoặc gửi yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email info@gvlawyers.com.vn.

Xem thêm:

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Rate this post
Scroll to Top