Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là một trong những quyền lợi của người nộp thuế khi đạt một số điều kiện nhất định. Điều kiện để được hoàn thuế là gì? Cần chuẩn bị những hồ sơ gì để làm thủ tục hoàn thuế? Tất cả những thông tin bạn cần tìm kiếm đều được GVLAWYERS tổng hợp trong bài viết “Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới” dưới đây.

Những trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Quy định tại Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, những trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế
 • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.
 • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Lưu ý:

 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì có thể nhận lại số tiền thuế đóng thừa hoặc lựa chọn bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.
 • Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Những điều kiện cần thiết để được hoàn thuế

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế ở thời điểm nộp hồ sơ quyết toán.

 • Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
 • Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

Có thể thấy, hòan thuế thu nhập cá nhân không phải là thủ tục bắt buộc vì nếu có số thuế nộp thừa sẽ được bù trừ vào kỳ sau. Trong trường hợp cá nhân muốn hoàn thuế thì phải có mã số thuế và đề nghị hoàn thuế.

Dựa theo điều kiện trên thì:

 • Nếu cá nhân có một nguồn thu nhập, uỷ quyền quyết toán cho đơn vị chi trả, sau khi quyết toán năm, đơn vị chi trả thu nhập sẽ tự bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân.
 • Đơn vị chi trả có trách nhiệm bù số thuế nộp thừa vào kỳ sau hoặc đề nghị hoàn thuế nộp thừa.
 • Chỉ những cá nhân có MST mới được hoàn thuế
 • Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
 • Những cá nhân có từ hai nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, thuộc diện trực tiếp kê khai, hoặc quyết toán với cơ quan thuế có thể lựa chọn bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau, hoặc làm thủ tục hoàn thuế

thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ và thủ tục xin hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp 1: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

 • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.
 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT.

Bước 2. Nộp hồ sơ hoàn thuế

Nơi nộp: Nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý

Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu

 • Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.
 • Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu

Trong trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì sẽ không bị áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
XEM THÊM: Dịch vụ tư vấn dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tóm tắt vấn đề “Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới”

Trên đây là tất cả những thông tin bạn cần về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mà bạn cần biết. Hi vọng bài viết này sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top