thu tuc chuyen nhuong quyen su dung dat thue tra tien mot lan 2

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần

Nhà được viết từ Nhà nước trả tiền hàng năm được cấp quyền và hữu ích tương tự như các loại đất khác. Tuy nhiên, cũng tồn tại một số chế độ cụ thể. Bài viết dưới đây Global Vietnam Lawyers sẽ đề cập đến thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần và các quy định liên quan. 

thu tuc chuyen nhuong quyen su dung dat thue tra tien mot lan 4
Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả tiền một lần

I. Công trình trả tiền một lần là gì?

Cho thuê quyền sử dụng đất (gọi tắt là thuê đất) là quá trình mà Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho các đối tượng cần sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất. Luật Đất đai 2013 xác định rằng các trường hợp thuê đất phụ thuộc vào việc làm Nhà nước thu tiền thuê đất.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Đất đai 2013, việc làm Nhà nước cho thuê đất là quyết định của Nhà nước để ủy quyền sử dụng đất cho các đối tượng cần sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất .

Các công thức nhà nước cho thuê đất 

Có hai hình thức hiện tại Nhà nước cho quyền thuê đất:

 1. Thuê đất trả tiền một lần.
 2. Thuê đất trả tiền hàng năm.

Tuy công việc cho thuê quyền sử dụng đất cho mục tiêu sản xuất nông nghiệp tại các vùng nông thôn vẫn chưa phổ biến, nhưng đây là một cách tạo điều kiện để tận dụng và cải tạo đất một cách đều đặn. Điều này giúp giải quyết vấn đề cung cấp đất cho những người lao động thiếu đất, đồng thời hỗ trợ những hộ gia đình thiếu vốn và nguồn lao động có thể sử dụng đất hiệu quả hơn.

thu tuc chuyen nhuong quyen su dung dat thue tra tien mot lan 5
Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả tiền một lần

Xem thêm: Giá trị có thể thu hồi được là gì? Đặc biệt và ví dụ 

III. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả tiền một lần bao gồm các bước sau:

Bước 1: Ký Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng công chứng/Phòng công chứng hoặc UBND xã nơi có đất được chuyển nhượng.

Bước 2: Nộp Hồ Sơ Tại Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

– Đơn đăng ký đại động đất đai theo mẫu số 09/ĐK.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Hợp đồng chuyển nhượng.

– Giấy tờ nhân thân của bên chuyển nhượng và được nhận chuyển nhượng.

– Các tờ khai thuế, phí theo mẫu.

Cơ quan tiếp theo nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp theo nhận hồ sơ và trả kết quả cho người yêu cầu hồ sơ, đồng thời trao đổi nhận hồ sơ.

Bước 3: Thực Hiện Nghĩa Vụ Tài Chính

Người sử dụng đất nhận thông báo về thuế, lệ phí trước từ cơ quan thuế. Họ phải trả tiền theo thông báo này và cung cấp giấy chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 4: Nhận Lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Sau khi hoàn thành các thủ tục, người sử dụng đất có quyền nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chuyển nhượng.

Quy trình này đảm bảo sự hợp pháp và tài chính của giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đồng thời bảo vệ quyền của cả quyền chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng.

thu tuc chuyen nhuong quyen su dung dat thue tra tien mot lan 3
Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả tiền một lần

Xem thêm: Hiệp định thương mại tự do và đẩy mạnh xuất nhập khẩu

II. Quyền sử dụng đất của người thuê đất trả tiền một lần  

Luật Đất đai 2013 đã quy định các quyền và nghĩa vụ có thể cho người sử dụng đất trong trường hợp thuê đất trả tiền một lần như sau:

 1. Chuyển Nhượng Quyền Sử dụng Đất Thuê Trả Tiền Một Lần: Người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà họ đã thuê trả tiền một lần theo quy định của pháp luật.
 2. Cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Họ cũng có quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản mà họ đã gắn liền với đất.
 3. Tặng Quyền Sử dụng Đất, Thế Chấp, Góp vốn và Thừa Kế Quyền Sử dụng Đất và Quyền Sở Hữu Tài Sản Gắn liền Với Đất: Người sử dụng đất có thể tặng quyền sử dụng đất, thế chấp, tặng vốn và thừa kế quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản liền kề với đất.
 4. Tự Đầu Tư Hoặc Cho Chủ Đầu Tư Dự Án Thuê Lại Quyền Sử Dụng Đất Trong Trường Hợp Đất Thuộc Diện Thu Hồi Để Thực Hiện Dự Án: Trong trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án, người sử dụng đất có quyền tự đầu tư trên đất hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ dự án đầu tư để thực hiện dự án.
 5. Quyền và Nghĩa Vụ Chung Theo Quy Định Tại Điều 166 và Điều 170 Của Luật Đất Đai: Ngoài các quyền cụ thể đã nêu, người sử dụng đất trong trường hợp thuê đất trả tiền một lần cũng phải góp thủ các quyền và nghĩa vụ chung được quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật Đất Đại.

Theo quy định của Luật Đất Đai tại Việt Nam, người sử dụng đất trong trường hợp thuê đất trả tiền một lần có quyền thực hiện các hoạt động như chuyển nhượng, cho thuê lại, tặng quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn và bổ dưỡng, bổ sung các quy định và điều kiện cụ thể của pháp luật đất đai.

thu tuc chuyen nhuong quyen su dung dat thue tra tien mot lan 2
Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả tiền một lần

V. Object được thuê đất trả tiền một lần 

Nhà nước có công cụ định nghĩa các trường hợp nhất được thanh toán tiền một lần. Dưới đây là danh sách các trường hợp nhất:

 1. Hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối: If bạn là hộ gia đình hoặc cá nhân cần đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối , bạn có thể thuê đất trả tiền một lần.
 2. Hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt quy định: Nếu bạn thuộc hộ gia đình hoặc là cá nhân và muốn tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt quy định tại Luật, bạn cũng có thể thuê đất trả tiền một lần.
 3. Sử dụng đất cho mục tiêu thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho sản phẩm động động; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ họa; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tất cả các trường hợp sử dụng đất cho mục đích thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho sản phẩm động động; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ họa; và cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đều có thể thuê đất trả tiền một lần.
 4. Xây dựng công trình cộng đồng có mục tiêu kinh doanh: Nếu bạn muốn sử dụng đất để xây dựng công trình cộng đồng có mục tiêu kinh doanh, bạn cũng có thể thuê đất trả tiền một lần.
 5. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư: Các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư tư nước ngoài có thể thuê đất trả tiền một lần để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sản xuất và kinh doanh phi nông nghiệp, xây dựng công trình công cộng có mục tiêu kinh doanh hoặc đầu tư trong nhà ở dự án.
 6. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng công trình sự nghiệp: Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng có thể thuê đất trả tiền một lần để xây dựng các công ty chuyên nghiệp.
 7. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: Cuối cùng, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao cũng được phép thuê đất để xây dựng cơ sở làm việc.
thu tuc chuyen nhuong quyen su dung dat thue tra tien mot lan 1
Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả tiền một lần

Ở trên là các thông tin liên quan đến việc làm Chuyển nhượng kỹ sư trả tiền một lần . Nếu quý khách vẫn còn bất kỳ vết vân vân nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua số đường dây nóng +84 (28) 3622 3555. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận thông tin và phản hồi một cách nhanh chóng để giải quyết mọi thắc mắc của bạn quý khách.

Xem thêm:

Quy định về văn bản đại diện của doanh nghiệp

Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động [CẬP NHẬT MỚI NHẤT]

Rate this post
Scroll to Top