gia tri co the thu hoi la gi 2

Giá trị có thể thu hồi là gì? Đặc trưng và ví dụ 

Trong lĩnh vực kế toán và tài chính, khái niệm “giá trị có thể thu hồi” đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá giá trị của tài sản và cũng có thể dự đoán những nguồn thu lợi nhuận trong tương lai.

Bài viết dưới đây, Global Vietnam Lawyer sẽ giúp bạn khám phá sâu hơn về khái niệm này, đặc trưng của nó và xem xét một số ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn giá trị có thể thu hồi là gì về tầm quan trọng của giá trị có thể thu hồi trong lĩnh quản lý tài chính.

I. Giá trị có thể thu hồi là gì? 

Giá trị thu hồi là ước tính về giá trị sổ sách của một tài sản khi tất cả khấu hao đã được tính. Nó dựa trên dự đoán về số tiền công ty có thể thu được từ việc bán tài sản sau khi nó đã hoàn thành thời kỳ sử dụng hữu ích. Điều này phụ thuộc vào các yếu tố như tình trạng và cách sử dụng của tài sản, bao gồm cả mức độ mòn và mức độ hỏng hóc.

Thời gian cũng là một yếu tố quan trọng để đánh giá sự bền của tài sản và giá trị thu hồi là giá trị mà tài sản dự kiến có sau khi nó đã hoàn thành vòng đời của nó.

gia tri co the thu hoi la gi 2
Giá trị có thể thu hồi là gì? Đặc trưng và ví dụ

Xem thêm: Hiệp định thương mại tự do và đẩy mạnh xuất nhập khẩu

II. Đặc trưng của giá trị có thể thu hồi là gì? 

1. Giá trị thu hồi ước tính có thể được xác định cho bất kì tài sản nào.

Đặc điểm chính là rằng giá trị thu hồi có thể được xác định cho mọi tài sản, miễn là chúng thuộc quyền sở hữu của công ty. Khi tài sản đã hoàn tất thời kỳ sử dụng hữu ích của nó, có thể khai thác giá trị trên tài sản mà công ty không cần sử dụng cho hoạt động sản xuất.

Trong trường hợp này, bán tài sản có thể giúp công ty tiếp tục thu về một giá trị nhất định. Để xác định giá trị này, công ty sẽ theo dõi và ghi nhận khấu hao trên sổ sách theo thời gian.

2. Mỗi công ty sẽ có tiêu chuẩn riêng để ước tính giá trị thu hồi

Vì vậy, tính chất của giá trị thu hồi phản ánh sự quan trọng và các yếu tố căn cứ khác nhau. Miễn là các giá trị này làm cho công ty cảm thấy rằng họ không bị thua lỗ ít nhất.

Các ước tính này giúp cho các bên quan tâm có cơ hội cân nhắc và lựa chọn. Khi giá đề xuất quá cao, họ có thể tham gia đàm phán và thương lượng để đạt được giá phù hợp. Một số công ty có thể quyết định trích khấu hao trên toàn bộ giá trị tài sản khi giá trị thu hồi dự kiến của tài sản thấp.

Giá trị thu hồi được xây dựng dựa trên kỳ vọng của công ty về giá trị mà họ sẽ thu được khi bán tài sản sau khi hoàn tất thời kỳ sử dụng hữu ích. Những kỳ vọng này là có căn cứ và dựa trên sự thực. Nhiều công ty thực hiện việc bán tài sản vào thời điểm cần thu vốn hoặc khi đối diện với các nghĩa vụ đáo hạn. Vì vậy, những giá trị này có thể giúp họ xác định các cơ hội và tài trợ khác một cách hiệu quả hơn.

Gia tri co the thu hoi la gi
Giá trị có thể thu hồi là gì? Đặc trưng và ví dụ

3. Giá trị thu hồi  xác định các yếu tố và giá trị công ty xác định cho khấu hao. 

Các giá trị phản ánh cũng cho thấy khả năng của việc tính toán, xác định và định giá tài sản đã qua sử dụng. Độ gần gũi của các giá trị này với giá thị trường phản ánh mức độ khả năng tính toán của công ty.

Giá trị thu hồi đề cập đến giá trị của tài sản trên sổ sách của công ty sau khi đã tính toán tất cả khấu hao. Các ghi chép và tính toán trên sổ sách thể hiện thực tế và là căn cứ để công ty xác định mức giá tối thiểu mà họ có thể bán tài sản, đặc biệt trong trường hợp người mua thường muốn đòi giảm giá.

Cách công ty trích khấu hao và kỳ vọng về giá trị thu hồi sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch khấu hao phù hợp. Các phương pháp được lựa chọn dựa trên yếu tố thuận lợi nhất để áp dụng, tùy theo tình hình cụ thể của tài sản.

4. Phương pháp khấu hao mà một công ty có thể sử dụng

Phương pháp khấu hao đường thẳng (còn gọi là phương pháp cố định)

Nó liệt kê các chi phí khấu hao hàng năm với mức giá trị bằng nhau trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Để áp dụng phương pháp này, công ty cần xác định thời gian sở hữu tài sản và giá trị ban đầu khi mua tài sản. Tổng chi phí khấu hao được tính toán bằng cách trừ giá trị thu hồi khỏi giá trị ban đầu, cho đến khi tài sản được khấu hao đến giá trị thu hồi.

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần

Thường được gọi là phương pháp giảm dần, liên quan đến việc tính toán chi phí khấu hao dựa trên giá trị còn lại của tài sản. Điều này có nghĩa là mức khấu hao sẽ giảm theo thời gian, thường là dựa trên một tỷ lệ nhất định của giá trị còn lại so với giá trị ban đầu.

Phương pháp khấu hao theo tổng số thứ tự năm sử dụng

Nhấn mạnh vào việc cân nhắc thời gian sử dụng. Nó dựa trên sự quyết định về thời gian tài sản sẽ được sử dụng hữu ích, và sau đó tính toán khấu hao theo tổng số năm sử dụng.

Phương pháp khấu hao theo sản lượng

Phương pháp này tập trung vào việc sử dụng tài sản và mức độ sản xuất. Nó tính toán khấu hao dựa trên số lượng sản phẩm hoặc hoạt động doanh nghiệp thực tế mà tài sản tham gia. Tuy nhiên, do tài sản có thể trải qua sự hao mòn và giảm chất lượng theo thời gian, nên tuổi thọ và giá trị sử dụng của tài sản có thể giảm đáng kể.

gia tri co the thu hoi la gi 1
Giá trị có thể thu hồi là gì? Đặc trưng và ví dụ

Như vậy, giá trị có thể thu hồi là gì đóng một vai trò quan trọng trong việc định giá và quản lý tài sản cũng như trong việc dự đoán các khả năng tài chính của một doanh nghiệp trong tương lai. Đây là một khái niệm cơ bản mà các chuyên gia kế toán và tài chính cần nắm vững để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài sản cố định hoặc đầu tư.

Ví dụ cụ thể đã cho thấy rằng việc đánh giá giá trị có thể thu hồi có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định kinh doanh và tài chính của một công ty. Điều này chứng minh rằng hiểu rõ và áp dụng đúng cách khái niệm này là rất quan trọng đối với sự thành công và bền vững của một tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Xem thêm:

Thủ tục phân chia tài sản sau ly hôn có yếu tố nước ngoài 

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện bao gồm những gì? 

Rate this post
Scroll to Top