Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài đúng quy định

Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài được thực hiện khi nhà đầu tư không còn nhu cầu kinh doanh tại nước ngoài và chấm dứt dự án. Khi đó, nhà đầu tư cần làm thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài, đồng thời trả lại Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đã được cấp. Công ty Luật GV Lawyers  hướng dẫn chi tiết thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài, bạn đọc cùng tham khảo để hiểu rõ hơn.

Các trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đó;
 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
 • Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ số vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư không thể thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo đúng tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh về tiến độ đầu tư;
 • Theo các điều kiện chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài được quy định trong hợp đồng và điều lệ doanh nghiệp;
 • Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc có thể quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận mà dự án đầu tư không có khả năng triển khai;
 • Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc bị phá sản theo đúng quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
 • Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc có thể văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo đúng quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư mà không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư;
 • Theo bản án và quyết định của Tòa án, hoặc Trọng tài.

Hồ sơ chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài bao gồm

 • Văn bản đề nghị chấm dứt về hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Bản gốc của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Quyết định về chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài theo thẩm quyền quy định tại Điều 57 của Luật Đầu tư (bản gốc hoặc có thể bản sao hợp lệ);
 • Tài liệu chứng minh nhà đầu tư đã hoàn thành được việc thanh lý dự án (bản gốc hoặc có thể bản sao hợp lệ).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nêu trên. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc là có nội dung cần phải được làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng các văn bản cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định về chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gửi nhà đầu tư. Đồng thời sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ quản lý ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục thực hiện

 • Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài thông qua chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài rồi nộp trực tiếp hồ sơ/gửi bưu điện đến Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) theo địa chỉ: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 08043358)
 • Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt/giải thể dự án tại nước ngoài trước, tiến hành thanh lý và chuyển toàn bộ khoản thu sau thanh lý về nước, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến dự án tại nước ngoài.
 • Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và đáp ứng yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo về chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài về hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã cấp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đủ, và cần làm rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi nhà đầu tư đề nghị để giải trình/bổ sung (bước này có thể diễn ra nhiều lần nếu hồ sơ bổ sung nếu chưa đáp ứng yêu cầu).

Quy trình thực hiện thanh lý tài sản tại nước ngoài và chuyển tài sản về Việt Nam

 • Ngay sau khi kết thúc dự án đầu tư, nhà đầu tư cần thanh lý dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.
 • Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc là văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư liên quan đến kết thúc thanh lý dự án đầu tư, nhà đầu tư cần chuyển về nước toàn bộ những khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư khi chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài.
 • Trường hợp có nhu cầu kéo dài thời hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều này, chậm nhất trước ngày hết hạn nhà đầu tư cần có văn bản đề nghị, đồng thời nêu rõ lý do gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét và quyết định. Việc gia hạn được thực hiện không quá một lần và không được quá 06 tháng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản trả lời nhà đầu tư về việc gia hạn thời hạn chuyển về nước toàn bộ những khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư.
 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hoàn tất việc thanh lý dự án đầu tư tại nước ngoài và chuyển về nước toàn bộ những khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư cần làm thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài.

XEM THÊM: Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cập nhật mới nhất

TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Với những chia sẻ trên đây, sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài, cũng như các vấn đề liên quan đến chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top