Tác phẩm dịch

Đặt lại tên cho tác phẩm dịch, có vi phạm quyền tác giả không?

Nếu bạn đang có thắc mắc liệu rằng “đặt lại tên cho tác phẩm dịch, có vi phạm quyền tác giả hay không”. Vậy đừng vội bỏ qua bài viết sau đây. Theo đó, quyền đặt tên cho tác phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ không áp dụng cho các tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Để làm tác phẩm dịch thì cần phải đảm bảo những yêu cầu

Thứ nhất, không được phép gây phương hại đến quyền tác giả đối với các tác phẩm được dùng để làm tác phẩm dịch (tham khảo tại Khoản 2 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ).
Thứ hai, phải do chính tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không được sao chép từ tác phẩm của người khác (tham khảo tại Khoản 3 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ).
Thứ ba, tác phẩm dịch là một trong các loại hình của tác phẩm phái sinh nên khi chủ thể muốn viết tác phẩm thì phải xin phép và trả tiền nhuận bút, tiền thù lao hay những quyền lợi vật chấtliên quan  khác cho chủ sở hữu quyền tác giả (tham khảo tại Khoản 3 Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ).

tác phẩm dịch

Đặt lại tên cho tác phẩm dịch, có vi phạm quyền tác giả không?

Căn cứ vào quy định tại Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 về quyền nhân thân của tác giả gồm có:
Quyền nhân thân gồm có những quyền sau đây:

  • Đặt tên cho tác phẩm.
  • Công bố tác phẩm hoặc là cho phép người khác công bố tác phẩm.
  • Đứng tên thật hoặc là tên bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc tên bút danh khi tác phẩm được sử dụng, công bố.
  • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm và không được cho người khác cắt xén,  sửa chữa hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất cứ hình thức nào gây phương hại đến uy tín và danh dự của tác giả.

Theo quy định như trên, đặt tên cho tác phẩm là quyền nhân thân của tác giả được hiểu là quyền gắn liền với bản thân tác giả mà không thể được chuyển giao cho người khác.
Mặt khác, theo Điều 20 Nghị định 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn trong Luật Sở hữu trí tuệ Quyền nhân thân. Quyền đặt tên cho tác phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ 2009. Quyền này không áp dụng đối với các tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
Như vậy, tác giả có quyền được phép đặt tên cho tác phẩm của mình. Tuy nhiên, quyền này không được áp dụng đối với các tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác. Điều này với mục đích bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm gốc. Do đó, bạn không thể tự ý thay đổi tên tác phẩm dịch của chính mình.

tác phẩm dịch
XEM THÊM: Điều kiện để được bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam
Trên đây, là những chia sẻ có liên quan đến vấn đề “Đặt lại tên cho tác phẩm dịch, có vi phạm quyền tác giả hay không”. Hy vọng, bạn đọc đã tìm được câu trả lời cho chính mình.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top