Mẫu phiếu 620 chốt chỗ bhxh

Mẫu đơn khởi kiện mới nhất dùng chung cho nhiều trường hợp

Bạn muốn tìm mẫu đơn khởi kiện chuẩn bởi bạn đang gặp các tranh chấp đất đai, nhà ở, tranh chấp dân sự,…. Và theo nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP, đơn khởi kiện là mẫu văn bản không thể thiếu trong hồ sơ khởi kiện. Vậy làm sao để soạn mẫu đơn theo đúng nghị quyết 01/2017? Những mẫu được sử dụng phổ biến nhất đều được GVLAWYERS tổng hợp lại trong bài viết “Mẫu đơn khởi kiện mới nhất dùng chung cho nhiều trường hợp” dưới đây.

Mẫu đơn khởi kiện dân sự phổ biến nhất dùng được cho nhiều trường hợp khác nhau 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Về việc ……….
Kính gửi: Toà án nhân dân……………………………………
Người khởi kiện:………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)
Người bị kiện:………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)
Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)……………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) …………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………….
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)
Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:……………………..
………………………………………………………………………………………………….
Người làm chứng (nếu có)…………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).
Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:…………
1………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

Người khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai đúng chuẩn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN
Về việc tranh chấp đất đai 

Kính gửi: Toà án nhân dân …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên người khởi kiện: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CMND số ………………………………. cấp ngày …/…/… tại ……………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên người bị kiện: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ ………………………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NỘI DUNG KHỞI KIỆN
Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây :………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người làm chứng (nếu có) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:
1………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Người khởi kiện

mau don khoi kien tranh chap dat dai

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn chuẩn nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …. năm ….

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………………………………………………………………….
Tôi tên : …………………………….. năm sinh :………………………………………………………
CMND (Hộ chiếu) số:………………..ngày và nơi cấp :……………………………………………
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ………………………………………………………………….
Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :…………………năm sinh :………………………………..
CMND (Hộ chiếu) số: ………………:ngày và nơi cấp:…………………………………………….
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)…………………………………………………………………………….
XEM THÊM: Thủ tục ly hôn mới nhất
Nội dung:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể gồm các vấn đề sau:
Về con chung:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
* Về tài sản chung:
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
* Về nợ chung:
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
XEM THÊM: Cách viết mẫu đơn xin ly hôn
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
Người làm đơn
(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)
Nguyễn Thị/Văn A

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ đúng quy định pháp luật

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …… tháng …… năm 20…..

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v : Đòi trả nợ )
Kính gửi TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. ……………………
Nguyên đơn :………………………………………………………
Địa chỉ :………………………………………………………
Điện thoại :………………………………………………………
Đại diện :………………………………………………………
Nay làm đơn này khởi kiện :
Bị đơn :………………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ :………………………………………………………………………………………………………………
Vì đã cố tình trì hoãn, không trả nợ cho chúng tôi số tiền………………………………………………………
Nội dung sự việc như sau :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Việc ông………………………………………………………không trả nợ đã gây cho chúng tôi nhiều khó khăn, thiệt hại. Do vậy, nay kính gửi đơn này, kính đề nghị Quý tòa xem xét và giải quyết cho yêu cầu của chúng tôi như sau:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Gửi trả chúng tôi số tiền là: …………………………………………………………………..
Kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết. Xin chân thành cám ơn.

Người khởi kiện

Nội dung mà đơn khởi kiện cần phải có:

Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, một đơn khởi kiện phải có các nội dung sau đây:

  • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
  • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

mẫu đơn khơi kiện chuẩnTóm lại vấn đề “Mẫu đơn khởi kiện mới nhất dùng chung cho nhiều trường hợp”

Trên đây là những mẫu đơn khởi kiện được sử dụng phổ biến nhất, có thể dùng trong nhiều trường hợp khác nhau. Bao gồm mẫu đơn khởi kiện những tranh chấp về dân sự như ly hôn, đòi nợ, hay những tranh chấp về tài sản, đất đai. Những nội dung cần phải có trong một mẫu đơn đúng quy đinh, tất cả đều được tổng hợp đầy đủ ở trên.

Scroll to Top