Hình thức đầu tư nước ngoài

Sơ lược về các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bạn đã biết gì vềcác hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là hình thức mà các nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế,mua cổ phần, đầu tư góp vốn…Vậy theo quy định của pháp luật Việt Nam, đâu là những hình thức đầu tư nước ngoài chính. Hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Với hình thức đầu tư này trước khi thành lập tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư nước ngoài phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Và đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động

Hình thức đầu tư  nước ngoài này và phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư. Và các điều kiện khác theo quy định của Công ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 • Về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế nhưng trừ các trường hợp:

 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hay chuyển dổi sở hữu theo hình thức khác theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết và công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định tại pháp luật chứng khoán.

Nếu không thuộc hai trường hợp nêu trên thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo đúng quy định của các văn bản pháp luật khác có liên quan. Và điều ước quốc tế mà nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế để thực hiện việc góp vốn, phần vốn góp, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế. Nhưng phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ cũng như hình thức đầu tư và phạm vi hoạt động nêu trên.

Theo đó, với hình thức đầu tư nước ngoài này, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp  vào các tổ chức kinh tế dưới các hình thức sau:

 • Góp vốn vào các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh.
 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của các công ty cổ phần.

Ngoài ra, tổ chức nước ngoài còn có thể góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác theo các các hình thức sau:

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần của công ty hoặc cổ đông.
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành một thành viên góp vốn của công ty hợp danh.
 • Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành một thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài có thể mua phần vốn góp của các thành viên tổ chức kinh tế khác.

Các hình thức đầu tư nước ngoài

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP là hình thức đầu tư nước ngoài được thực hiện trên cơ sở  doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư ký hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện, quản lý và vận hành dự án kết cấu hạ tầng và cung cấp các dịch vụ công.
Theo đó, có 7 loại hợp đồng theo hình thức đối tác công tư, bao gồm hợp đồng:

 • Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT),
 • Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (BTO),
 • Kinh doanh –Quản lý (O&M).
 • Xây dựng – Chuyển giao (BT),
 • Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh ( BOO),
 • Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (BTL),
 • Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao (BTL)

Đầu tư theo hợp đồng BCC

Hình thức hợp đồng BCC là hình thức hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước. Hoặc giữa các nhà đầu tư trong nước hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài theo thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận và phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.
Các bên tham gia hợp đồng BCC tự lập Ban điều phối để thực hiện hợp đồng. Chức năng, nhiêm vụ và quyền hạn của Ban điều phối do các bên tự thỏa thuận.
Như vậy, đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là hình thức đầu tư nước ngoài được thiết lập trên cơ sở hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhưng không có thành lập pháp nhân mới. Theo đó quyền và nghĩa vụ của các bên không ràng buộc về mặt tổ chức mà bị ràng buộc theo hợp đồng các bên ký kết.
XEM THÊM:10 lý do doanh nghiệp nên đầu tư vào Việt Nam

Tóm lại vấn đề

Với những chia sẽ về các hình thức đầu tư nước ngoài ở trên. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn đọc khi có nhu cầu tìm hiểu để hiểu hơn về các hình thức đầu tư nước ngoài hiện nay ở Việt Nam.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top