Quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản hữu hình

Quyền sở hữu trí tuệ có những đặc trưng gì so với các tài sản hữu hình

Quyền sở hữu trí tuệ và tài sản hữu hình có những đặc trưng khác nhau như thế nào? Tài sản trí tuệ là thuật ngữ không còn xa lạ nhưng vẫn còn nhiều mới mẻ tại Việt Nam. Tài sản trí tuệ là các sản phẩm do trí tuệ con người sáng tạo và không xác định được bởi đặc điểm vật chất nhưng lại có giá trị lớn và có sinh ra lợi nhuận. Tuy nhiên, việc phân biệt tài sản trí tuệ và tài sản hữu hình thông thường không dễ dàng.

Sự khác nhau của quyền sở hữu trí tuệ so với các tài sản hữu hình

Dựa vào một số tiêu chí dưới đây, tác giả sẽ phân biệt một số điểm khác nhau như sau:

 
Tiêu chí
 
Tài sản trí tuệ
 
Tài sản hữu hình thông thường
 
Khái niệm
 
Tài sản trí tuệ là một kết quả sáng tạo trí tuệ và thành quả đầu tư trong những lĩnh vực khoa học kĩ thuật, nghệ thuật, văn hóa..
 
Tài sản hữu hình thông thường là một tài sản được biểu hiện dưới hình thái vật chất và có thể nhìn thấy được, đồng thời có giá trị đo lường cụ thể.
 
Hình thái
 
Tổn tại vô hình và định hình
 
Thể diện dưới dạng hình thái vật chất nhất định
 
Giới hạn
 
Hầu hết quyền tài sản có giới hạn về thời gian và không gian. Tài sản chỉ được bảo hộ trong một khoảng thời gian xác định và ở một phạm vi lãnh thổ cụ thể nào đó.
 
Hầu hết đều được công nhận quyền sở hữu vô hạn và không có giới hạn về thời gian, không gian. Trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
Định giá
 
Khó xác định về giá trị. Việc xác định giá trị được dựa vào hàm lượng chất xám, trí tuệ, công sức..
 
Dễ xác định được giá trị hơn. Việc xác định giá trị dựa vào thuộc tính của vật chất cấu thành tài sản.

Cấu tạo

 
Không có cấu tạo vật chất nhất định và tồn tại dưới dạng  tri thức, thông tin chứa đựng hiểu biết của con người về tự nhiên, xã hội. Con người cảm nhận qua quá trình tư duy và nhận thức
 
Cấu tạo vật chất nhất định. Con người cảm nhận thông qua các giác quan.
 
Tính hao mòn
 
Không bị hao mòn về mặt vật lý.
 
Bị hao mòn về mặt vật lý trong quá trình sử dụng.
 
Quyền chiếm hữu
 
Không có ý nghĩa quan trọng. Bất cứ ai có khả năng nhận thức, tư duy khi được tiếp xúc đều được chiếm hữu.
 
Có ý nghĩa quan trọng và thường trao cho chủ sở hữu hoặc là người mà chủ sở hữu cho phép.
 
Quyền sử dụng
 
Có thể được sử dụng đồng thời bởi nhiều người một cách độc lập
 
Không thể sử dụng bởi nhiều người một cách độc lập.
 
Khả năng bảo vệ tài sản
 
Chủ sở hữu khó kiểm soát và ngăn chặn các chủ thể khác sử dụng tài sản.
 
Chủ sở hữu dễ dàng hơn trong việc kiểm soát, ngăn chặn được chủ thể khác sử dụng tài sản.
 
Quyền
 
Chủ sở hữu tài sản trí tuệ có quyền nhân thân, quyền tài sản
 
Chủ sở hữu tài sản thông thường khác chỉ có quyền tài sản

XEM THÊM: Sở hữu trí tuệ là gì? Quyền sở hữu trí tuệ và cách đăng ký
Trên đây là một số nội dung giúp bạn phân biệt tài sản trí tuệ và tài sản hữu hình. Hy vọng, với những chia sẻ trên đây, bạn đọc đã hiểu hơn về vấn đề này.

Scroll to Top