Quyền nhân thân và quyền tài sản của quyền tác giả

Quyền nhân thân và quyền tài sản được quy định trong quyền tác giả

Quyền tác giả đối với tác phẩm gồm có  quyền nhân thân và quyền tài sản. Hai quyền này gắn với quyền tác giả khác nhau như thế nào? Có phải là tác giả của tác phẩm thì sẽ được hưởng cả hai đặc quyền này? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Quy định của pháp luật về quyền nhân thân và quyền tài sản trong quyền tác giả

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Luật Sở hữu trí tuệ) được quy định như sau:

1. Quyền tác giả đối với tác phẩm được quy định tại Luật này gồm có quyền nhân thân và quyền tài sản (Điều 18)

2. Quyền nhân thân gồm có các quyền dưới đây:

 • Đặt tên cho tác phẩm.
 • Đứng tên thật hoặc là đứng tên bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc là bút danh khi tác phẩm được sử dụng, công bố.
 • Công bố tác phẩm hoặc là cho phép người khác được quyền công bố tác phẩm.
 • Bảo vệ toàn vẹn của tác phẩm và không cho phép người khác sửa chữa, cắt bớt hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất cứ hình thức nào gây hại đến danh dự và uy tín của tác giả

3. Quyền tài sản gồm có các quyền dưới đây:

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối và nhập khẩu bản gốc hoặc là bản sao của tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua các phương tiện vô tuyến, hữu tuyến và mạng thông tin điện tử hoặc bất cứ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc là bản sao chương trình máy tính, tác phẩm điện ảnh.

4. Những quyền quy định tại khoản 1 Điều này do chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền, tác giả thực hiện hoặc là cho phép người khác thực hiện theo đúng quy định của Luật này.

5. Tổ chức và cá nhân khi sử dụng khai thác một, một số hoặc là toàn bộ những quyền quy định tại khoản 1 Điều này và tại khoản 3 Điều 19 của Luật này, cần phải xin phép và trả tiền thù lao, tiền nhuận bút, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Quyền nhân thân trong quyền tác giả

Quyền nhân thân là các quyền chỉ thuộc về riêng của cá nhân tác giả và không thể chuyển giao cho bất cứ ai ở dưới mọi hình thức nào. Thậm chí, cả những trường hợp tác giả của đối tượng sở hữu công nghiệp đó đã chết. Quyền nhân thân của tác giả mà pháp luật ghi nhận trong đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền được ghi tên. Họ tên dưới dạng danh nghĩa là tác giả được ghi cụ thể, chính xác, rõ ràng trong các trường hợp sau:

 • Ghi tên tác giả vào trong sổ đăng kí quốc gia về những đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ;
 • Ghi tên tác giả vào trong giấy chứng nhận đăng kí hay bằng độc quyền đối tượng sở hữu công nghiệp;
 • Được nêu tên là tác giả trong những tài liệu công bố về các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Xem thêm: Quyền nhân thân của tác giả được pháp luật quy định như thế nào?

Quyền tài sản trong quyền tác giả

Quyền tài sản là quyền được hưởng các lợi ích vật chất có phát sinh từ đối tượng sở hữu công nghiệp của tác giả. Quyền tài sản của tác giả được pháp luật ghi nhận các đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền được hưởng thù lao từ chủ sở hữu theo thoả thuận hoặc theo các quy định của pháp luật. Bản chất của tiền thù lao là để trả công, bù đắp cho lao động trí tuệ, cho các nỗ lực sáng tạo của tác giả theo hợp đồng lao động hay hợp đồng thuê nghiên cứu; tiền thù lao cũng để trả cho cả các chi phí về vật chất mà tác giả đã bỏ ra trong suốt quá trình nghiên cứu như tiền mua thiết bị, nguyên vật liệu,  đồ dùng phục vụ cho thí nghiệm, máy móc… Trong trường hợp tác giả đã tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp độc lập bằng trí tuệ và kinh phí của riêng mình. Và sau đó được chuyển giao quyền sở hữu đối tượng đó cho người khác.

Xem thêm: Quyền tài sản của tác giả được quy định như thế nào?

Trên đây, là những chia sẻ về quyền nhân thân và quyền tài sản được quy định trong quyền tác giả. Bạn đọc, hãy tham khảo thêm các bài viết liên quan mà chúng tôi đề cập ở trên, để hiểu hơn vấn đề này.

Scroll to Top