Quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn

Quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn

Theo luật pháp, cha mẹ có quyền tự do thương lượng và đạt được thỏa thuận với nhau về việc ai sẽ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng con cái, miễn là đáp ứng đủ các điều kiện được quy định.

Trong bài viết này, Global Vietnam Lawyers sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn.

I. Quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn 

Theo Điều 81 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 về nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục con cái sau ly hôn, cha mẹ vẫn giữ quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con khi chưa thành niên (dưới 18 tuổi) hoặc khi con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

Vợ và chồng có thể thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con. Trong trường hợp thỏa thuận không thành thì Tòa án sẽ quyết định người nào sẽ trực tiếp nuôi con, dựa trên quyền lợi ở mọi mặt của con.

Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên, quyết định của Tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của con.

Trẻ dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ để trực tiếp nuôi dưỡng. Trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục con hoặc nếu cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Khi ly hôn, pháp luật vẫn đảm bảo quyền lợi của con. Việc thỏa thuận giữa vợ và chồng về quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn luôn được khuyến khích. Tuy nhiên, nếu không có thỏa thuận, Tòa án sẽ can thiệp để xem xét và quyết định một cách hợp lý, luôn tập trung vào lợi ích của con.

Những quy định này đảm bảo rằng con được trải qua một môi trường ổn định và được trông nom, chăm sóc một cách tốt nhất sau khi ly hôn của cha mẹ. Tất cả những quyền và nghĩa vụ này được thiết lập để đảm bảo con nhận được sự quan tâm và hỗ trợ cần thiết, bất kể hoàn cảnh sau ly hôn.

Quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn
Quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn

II. Điều kiện về giành quyền nuôi con sau ly hôn 

Theo quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn, trong trường hợp cha mẹ muốn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn, cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

 1. Đôi bên có thể thỏa thuận với nhau về người trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con, cũng như quyền của mỗi người đối với trẻ sau khi ly hôn.
 2. Nếu không thể đạt được thỏa thuận, người muốn nuôi dưỡng phải chứng minh khả năng của mình để đảm bảo quyền lợi chính đáng của con. Điều này bao gồm các yếu tố như điều kiện vật chất ổn định tại nơi ở, tài chính, sinh hoạt, môi trường học tập và giáo dưỡng.
 3. Các giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và cách nuôi dưỡng con cũng có thể được trình lên Tòa án để xem xét.
 4. Điều kiện về tinh thần cũng rất quan trọng. Thời gian chăm sóc, giáo dưỡng và tình cảm của người nuôi dưỡng cũng cần được đảm bảo, cùng với môi trường sống, học tập và giải trí của trẻ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng pháp luật quy định rõ ràng về việc con dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho người mẹ để trực tiếp nuôi dưỡng. Đối với trẻ từ 07 tuổi trở lên, đứa trẻ có quyền lựa chọn người trực tiếp chăm sóc và nuôi nấng theo mong muốn của mình.

Quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn
Quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn

Xem thêm: Hòa giải và xử lý tranh chấp các vụ việc dân sựư

III. Nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái 

1. Nghĩa vụ của cha/mẹ trực tiếp nuôi con 

Theo quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn tại Điều 83 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, cha/mẹ trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ trong việc chăm sóc con cái khi ly hôn.

Cha/mẹ trực tiếp nuôi con được phép yêu cầu cha/mẹ không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này. Đồng thời, họ cũng có quyền yêu cầu người này và các thành viên trong gia đình tôn trọng quyền được nuôi dưỡng con của mình.

Tuy nhiên, cha/mẹ trực tiếp nuôi con cũng phải tuân thủ nguyên tắc đối xử công bằng và không được cản trở cha/mẹ không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con.

Vì vậy, cha/mẹ trực tiếp nuôi con không được lợi dụng việc nuôi dưỡng con để gây khó khăn cho cha/mẹ không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom con cái. Chỉ khi hai bên đều tuân thủ các quy định này, sự phân chia trách nhiệm nuôi dưỡng con sau khi ly hôn mới có thể diễn ra một cách công bằng và hài hòa.

2. Nghĩa vụ của cha/mẹ không trực tiếp nuôi con 

Sau khi ly hôn, cha/mẹ không trực tiếp chăm sóc con vẫn phải đảm bảo nghĩa vụ cấp dưỡng cho con và tôn trọng quyền sống chung của con với người nuôi dưỡng. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định rõ ràng về điều này.

Điều 82 của Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định rằng cha/mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền sống chung của con với cha/mẹ nuôi dưỡng. Họ cũng phải đảm bảo việc cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn.

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra sau khi ly hôn, cha/mẹ không trực tiếp nuôi con vẫn có quyền thăm nom con mà không bị ai cản trở. Tuy nhiên, nếu cha/mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng quyền thăm nom để gây ảnh hưởng xấu đến sự chăm sóc và giáo dục của con, cha/mẹ nuôi dưỡng có thể yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom của họ.

Vì vậy, cha/mẹ không trực tiếp nuôi con vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền thăm nom con mà không bị ai gây trở ngại. Điều này cũng nhằm đảm bảo quyền lợi và sự phát triển của con cái trong gia đình sau khi ly hôn.

Quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn
Quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn

IV. Quy định pháp luật về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 

Về việc thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con sau ly hôn chỉ được thực hiện khi có chứng minh cha/mẹ đang trực tiếp nuôi con không đủ điều kiện nuôi dưỡng hoặc có thoả thuận khác giữa cả hai.

Khi xảy ra trường hợp thay đổi cha/mẹ trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, điều này chỉ có thể được thực hiện khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy người đó không đủ điều kiện để chăm sóc và nuôi dưỡng con cái, hoặc có sự thoả thuận khác giữa hai bên.

Việc thay đổi cha/mẹtrực tiếp nuôi con chỉ được xem xét khi có một trong các căn cứ sau đây:

 • Cha mẹ đã có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, phù hợp với lợi ích của con.
 • Cha/mẹ trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con.
 • Việc thay đổi cha/mẹ trực tiếp nuôi con phải được xem xét theo ý muốn của con từ 07 tuổi trở lên.

Nếu trong trường hợp cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện để trực tiếp nuôi con, Tòa án sẽ quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định tại Bộ luật Dân sự.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại khoản 2 của Điều này, trên cơ sở lợi ích của con, các cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

 • Người thân thích.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em.
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Việc thay đổi cha/mẹ trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn chỉ được thực hiện khi có bằng chứng cho thấy cha/mẹ đảm nhận nuôi con không đủ điều kiện hoặc có sự thoả thuận khác từ cha mẹ, hay có yêu cầu từ những người có thẩm quyền theo quy định. Hiện nay, pháp luật quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của cha/mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn
Quy định pháp luật về quyền nuôi con sau ly hôn

V. Kết luận 

Trên đây là những thông tin tham khảo từ Global Vietnam Lawyers về quy định về quyền nuôi con sau ly hôn. Hy vọng bài viết trên đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để giải quyết vấn đề của mình. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan đến hôn nhân và gia đình, vui lòng liên hệ đến số hotline 028 3622 3555 hoặc gửi yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email info@gvlawyers.com.vn.

Để nhận tư vấn chi tiết về thủ tục xin cấp các loại giấy phép quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline 028 3622 3555 hoặc gửi yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email info@gvlawyers.com.vn.

Xem thêm:

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Rate this post
Scroll to Top