Mục tiêu:

  • Phát hiện bất kỳ rủi ro nào của việc không tuân thủ pháp luật;
  • Phổ biến cho khách hàng doanh nghiệp về các quyền và nhiệm vụ của họ theo pháp luật và quy định hiện hành áp dụng cho hoạt động và sự vận hành của họ;
  • Tư vấn các biện pháp giảm thiểu và đối phó với tác động tiêu cực và hậu quả của việc không tuân thủ pháp luật.

Dịch vụ của chúng tôi chủ yếu là tư vấn cho lãnh đạo công ty về:

  • Tái cấu trúc công ty;
  • Lên chương trình và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông;
  • Giúp giải quyết xung đột nội bộ (giữa ban quản trị và cổ đông; giữa các người quản lý công ty và giữa các cổ đông; giữa người sử dụng lao động và người lao động) và/hoặc tranh chấp với các cơ quan nhà nước;
  • Soạn thảo tài liệu thành lập công ty như Thỏa Thuận Cổ Đông, Điều Lệ Công Ty, Điều Lệ Tài Chính, Quy Chế Hoạt Động của Ban Quản Trị, Mẫu Hợp Đồng Lao Động v.v…
  • Soạn thảo các tài liệu liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: Yêu cầu tiết lộ thông tin; Hệ thống tự đánh giá; Trách nhiệm và nhiệm vụ được uy thác của người quản lý doanh nghiệp; Yêu cầu về tuân thủ pháp luật; Quy Trình điều tra nội bộ; Quy trình quản lý khủng hoảng v.v…

Dịch vụ quản trị doanh nghiệp có thể được cung cấp theo từng vụ việc hoặc dưới hình thức tư vấn luật nội bộ cho khách hàng.

 

laptop 3196481 960 720

GLOBAL VIETNAM LAWYERS – QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP & TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Hồ Chí Minh: Lầu 8, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3,
TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội: 10C1, Lầu 10, Tòa Nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đà Nẵng: Regus Business Center, Lầu 3, Tòa Nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Scroll to Top