mẫu đơn thuận tình ly hôn (3)

Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất hiện nay

Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, nhiều mâu thuẫn khiến cho vợ chồng của bạn đưa ra quyết định ly hôn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn mẫu đơn thuận tình ly hôn, cũng như cách tải và cách trình bày mẫu đơn thuận tình ly hôn đúng chuẩn. Tham khảo nhé!

mẫu đơn thuận tình ly hôn
Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất hiện nay

Tìm hiểu về trường hợp ly hôn thuận tình

Theo Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có quy định về ly hôn thuận tình như sau:

“Điều 55. Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.”

mẫu đơn thuận tình ly hôn
Ly hôn thuận tình là cả hai vợ và chồng đều thống nhất và đồng thuận về tất cả những vấn đề trong lý hôn

Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất hiện nay

Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất

Mẫu đơn thuận tình ly hôn năm 2023 là mẫu đơn số 01-VDS (Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự) được ban hành kèm theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP (sửa đổi theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: …………………………………..)(1)

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………(2)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(3) …………………………………………………………………….

Địa chỉ:(4) ………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):…………………………………………

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5) ……………………………………………………….
việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(6) ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:(7)

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(8)

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Các thông tin khác (nếu có):(9)…………………………………………………………………………………

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:(10)

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

………, ngày…. tháng…. năm……. (11)

NGƯỜI YÊU CẦU(12)

Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất hiện nay
Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất hiện nay

Xem thêm: Thủ tục người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất

Cách viết mẫu đơn thuận tình ly hôn theo mẫu trên được hướng dẫn tại Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP như sau:

Mục (1) Ghi loại việc dân sự mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải Quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, ví dụ: công nhận thuận tình ly hôn hoặc công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con chung, tài sản chung,…

Mục (2) và (5) Ghi tên và địa chỉ của Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự:

+ Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào, ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

+ Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào, ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Mục (3) Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu.

Mục (4) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người yêu cầu tại thời điểm làm đơn yêu cầu (ví dụ: thôn Bình An, xã Phú Cường, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).

Mục (6) Ghi cụ thể những nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết.

Mục (7) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó.

Mục (8) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó.

Mục (9) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

Mục (10) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,…, ví dụ:

 1. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B, bà Phạm Thị C (Nếu mất bản chính thì nộp bản chính bản trích lục giấy đăng ký kết hôn)
 2. Bản sao Giấy khai sinh của ông Trần Văn A;
 3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất,…

Mục (11) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2018; Hưng Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019).

Mục (12) Người yêu cầu phải ký hoặc điểm chỉ vào đơn.

mẫu đơn thuận tình ly hôn (3)
Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất hiện nay

Trình tự làm thủ tục ly hôn thuận tình tại Tòa

Hồ sơ ly hôn cần chuẩn bị

 • Đơn xin ly hôn thuận tình sẽ được thực hiện theo mẫu số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
 • Bản chính Giấy đăng ký kết hôn. Giấy đăng ký kết hôn phải còn nguyên vẹn, không có dấu vết tẩy xóa, làm rách.
 • 01 bản sao sổ hộ khẩu của hai vợ chồng có chứng thực.
 • 01 bản sao CMND/hộ chiếu của hai vợ chồng có chứng thực.
 • Giấy khai sinh của các con (Nếu có con, bản sao có chứng thực)
 • Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh về tài sản chung của vợ chồng
 • Các giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Căn cứ theo khoản 1 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

mẫu đơn thuận tình ly hôn
Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất hiện nay

Nộp đơn ly hôn thuận tình ở đâu?

Nếu ly hôn thuận tình thì vợ hoặc chồng có quyền nộp đơn ly hôn tại tòa án nơi vợ hoặc chồng mình đang cư trú theo hộ khẩu (Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nhân dân cấp huyện).

Một số trường hợp khác cho thể quan tâm:

Nếu ly hôn đơn phương (chị vợ hoặc chồng muốn ly hôn) thì phải nộp hồ sơ tại nơi bị đơn (người không đồng ý việc ly hôn) có hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên cần lưu ý:

 • Nếu ly hôn có xảy tranh chấp tài sản có yếu tố nước ngoài thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
 • Nếu ly hôn có tranh chấp liên quan đến vấn đề bất động sản thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân nơi có bất động sản đang tranh chấp.

Cơ sở pháp lý: Căn cứ theo điểm h khoản 2, điểm c khoản 1 Điều 39, Điều 35, 37, 469, 470 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Điều 127 tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Xem thêm:Hướng dẫn thủ tục ly hôn với người nước ngoài vắng mặt

Thủ tục ly hôn

Bước 1: Người yêu cầu ly hôn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin ly hôn, nộp hồ sơ đến Tòa án nhân dân cấp huyện để yêu cầu giải quyết vấn đề ly hôn. Tuy nhiên cần lưu ý:

 • Nếu ly hôn đơn phương mà có đối tượng tranh chấp xảy ra ở đây là bất động sản thì nguyên đơn cần phải nộp hồ sơ khởi kiện ở Tòa án nhân dân nơi có bất động sản đang tranh chấp.
 • Nếu ly hôn đơn phương mà có tranh chấp tài sản có yếu tố nước ngoài thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2: Người yêu cầu ly hôn nộp một khoản tiền tạm án phí theo như quy định

Bước 3: Người yêu cầu nộp biên lai tiền tạm ứng án phí, Tòa án sẽ tiếp nhận hồ sơ khởi kiện và tiến hành thủ tục giải quyết theo yêu cầu khởi kiện.

Cơ sở pháp lý: Căn cứ theo khoản 1 Điều 35, Điều 37, điểm c khoản 1 Điều 39, Điều 146, 191, 195, 469, 470 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Điều 127 tại Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất hiện nay
Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất hiện nay

Trên  đây là những thông tin chia sẻ về cách tải, cách viết cũng như kê khai mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất để các bạn tham khảo, mong rằng sẽ hữu ích. Để cập nhập thêm nhiều thông tin hữu ích về các vấn đề pháp lý, các mẫu đơn khác các bạn hãy theo dõi https://gvlawyers.com.vn/ trong các bài viết tin tức tiếp theo nhé!

Xem thêm: Quy định về ly hôn với người nước ngoài 2023

Rate this post
Scroll to Top