người việt nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài

Thủ tục người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài

Điều kiện, thủ tục người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài như thế nào? Các trường hợp cụ thể nào thì công dân Việt Nam được đăng ký kết hôn ở nước ngoài? Đăng ký ký kết hôn ở nước ngoài cần giấy tờ gì? Trong bài viết dưới đây GV Lawyers sẽ cung cấp thông tin để quý khách tham khảo, cũng như rõ hơn về vấn đề thủ tục, hồ sơ để đăng ký kết hôn ở nước ngoài nhé!

người việt nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài
Thủ tục người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài

Các trường hợp người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài

Căn cứ theo Điều 3 trong Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, các trường hợp sau công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài thì kết hôn ở nước ngoài:

 • Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài là người đang có quốc tịch của Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài;
 • Công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài là người đang có quốc tịch Việt Nam, được nước sở tại cho hưởng quy chế thường trú đăng ký kết hôn với người nước ngoài hoặc với công dân Việt Nam khác cư trú ở nước ngoài tại nước sở tại;
 • Công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài là người đang có quốc tịch Việt Nam công tác, học tập, lao động ở nước ngoài và được nước sở tại cấp giấy tờ cho phép cư trú có thời hạn đăng ký kết hôn với người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam khác cư trú tại nước sở tại.
người việt nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài
Các trường hợp người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài

Xem thêm: Thủ tục ly hôn với người nước ngoài ở Việt Nam mới nhất

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu về người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài

Vấn đề này được nêu rõ tại Khoản 1, Điều 7 trong Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP. Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài bao gồm:

 • Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ là công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau hoặc với người nước ngoài.
 • Trường hợp đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thì việc đăng ký kết hôn đó không được trái với pháp luật của nước sở tại.
người việt nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài
Thủ tục người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài

Xem thêm: Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2023

Thủ tục người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài

Hồ sơ

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 7 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP có quy định rất rõ về hồ sơ người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài như sau:

 1. Hai bên nam, nữ yêu cầu đăng ký kết hôn phải nộp giấy tờ sau đây:
 2. a) Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định); hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;
 3. b) Bên kết hôn là công dân Việt Nam, tùy từng trường hợp phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân sau đây:

– Trường hợp công dân Việt Nam có thời gian thường trú tại Việt Nam, trước khi xuất cảnh đã đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi người đó thường trú trước khi xuất cảnh cấp.

– Trường hợp công dân Việt Nam đã có thời gian cư trú ở nhiều nước khác nhau thì phải nộp thêm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi đã cư trú cấp. Trường hợp không thể xin được xác nhận tình trạng hôn nhân tại các nơi đã cư trú trước đây thì người đó phải nộp văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú ở các nơi đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan.

– Trường hợp công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài thì phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó có quốc tịch cấp.

– Trường hợp công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài không đồng thời có quốc tịch nước ngoài hoặc công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài nhưng thường trú ở nước thứ ba thì phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó thường trú cấp;

 1. c) Trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn);
 2. d) Bên nam hoặc bên nữ là người nước ngoài phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng.

Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ Điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Giá trị sử dụng của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài được xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ. Trường hợp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp;

đ) Trường hợp công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài; công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài kết hôn với nhau hoặc công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài thì bên nam và bên nữ phải nộp thêm Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp không quá 06 tháng, xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ hành vi.

người việt nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài
Thủ tục người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài

Thời hạn giải quyết

Theo Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 7, Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP thì thủ tục người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài được thực hiện như sau:

 1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ lãnh sự nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ, trường hợp cần thiết thì tiến hành các biện pháp xác minh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy các bên đăng ký kết hôn có đủ Điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.
 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Cơ quan đại diện tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Khi đăng ký kết hôn, cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Cơ quan đại diện. Cán bộ lãnh sự hỏi ý kiến hai bên nam nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn; hướng dẫn hai bên nam, nữ ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ đăng ký kết hôn. Mỗi bên vợ, chồng được nhận một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Trích lục kết hôn (bản sao) được cấp theo yêu cầu.

 1. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn theo thông báo của Cơ quan đại diện thì phải có văn bản đề nghị được gia hạn thời gian tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn. Thời gian gia hạn không quá 60 ngày, kể từ ngày Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn.

Hết thời hạn 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

người việt nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài
Thủ tục người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn lại từ đầu.

Trên đây là những thông tin tham khảo về vấn đề pháp lý người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Mọi vấn đề cần tư vấn về Luật Hôn Nhân bạn hãy liên hệ đến GV Lawyers nhé! Để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về Luật Hôn Nhân cũng như thủ tục người Việt Nam đăng ký kết hôn ở nước ngoài, quý khánh hãy liên hệ đến hotline GV Lawyers 028 3622 3555!

Xem thêm: Điều kiện và hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Rate this post
Scroll to Top