Mẫu biên bản bàn giao nhà

Mẫu biên bản bàn giao nhà mới nhất – Luật GV Lawyers

Việc thực hiện biên bản bàn giao nhà và có chữ ký xác nhận của các bên liên quan gồm bên bàn giao và bên nhận thì Tòa án mới có thể bảo vệ quyền lợi khi không may xảy tranh chấp. Do đó, việc lập biên bản bàn giao nhà có vai trò và ý nghĩa quan trọng về mặt pháp lý. Dưới đây chính là một số mẫu biên bản bàn giao nhà mới nhất mà Luật GV Lawyers muốn chia sẻ đến các bạn, mời các bạn tham khảo nhé!

Mẫu biên bản bàn giao nhà
Tổng hợp các mẫu biên bản bàn giao nhà mới nhất – Luật GV Lawyers

Tìm hiểu về mẫu biên bản bàn giao nhà

Mẫu biên bản bàn giao nhà là một biên bản để làm căn cứ pháp lý cho việc bàn giao nhà giữ chủ xây dựng với chủ đầu tư, hoặc giữa chủ sở hữu nhà và người thuê nhằm tránh xảy ra tranh chấp sau này.

Biên bản bàn giao nhà cần trình bày đầy đủ, rõ ràng rất nhiều thông tin. Tuy nhiên, cần ghi nhớ một số những nội dung chính, quan trọng sau đây:

 • Phần tiêu ngữ và quốc hiệu;
 • Thông tin chi tiết của bên thuê và bên cho thuê nhà: Họ và tên, địa chỉ, SĐT liên hệ, số CMND/Thẻ căn cước công dân. …
 • Diện tích nhà cho thuê, số phòng.
 • Danh sách trang thiết bị, vật dụng, nội thất.
 • Tình trạng sử dụng của nội thất, các trang thiết bị.
 • Địa điểm và thời gian bàn giao.
Mẫu biên bản bàn giao nhà
Tìm hiểu về mẫu biên bản bàn giao nhà

Mẫu biên bản bàn giao nhà mới nhất – Luật GV Lawyers

Mẫu biên bản bàn giao nhà mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

___________

                                                                 ……….., ngày……tháng……năm 2000 

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ Ở, ĐẤT Ở (1)

 I – Bên bàn giao nhà (2)

II – Bên nhận nhà (3)

III – Địa chỉ nhà bàn giao (4)

IV – Nội dung bàn giao

1/ Đất ở:   a – Tổng diện tích đất ở:………………..m2

                      b –  Hồ sơ kèm theo (5)

2/ Nhà ở:  a – Loại nhà (6)

                    b – Tầng cao (7)

                    c – Giá trị nhà ở (8)

                    d – Hồ sơ kèm theo (9)

3/ Hiện đang sử dụng :

– Số hộ đang sử dụng nhà (10)

(danh sách các hồ sơ và sơ đồ nhà kèm theo)

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản.

          Bên nhận nhà                                                           Bên giao nhà

          Thủ trưởng đơn vị                                                     Thủ trưởng đơn vị

          (ký tên, đóng dấu)                                                     (ký tên, đóng dấu)

Danh sách các hộ sử dụng nhà ở……………(1)

STT Họ và tên Số căn hộ

(phòng)

Diện tích sử dụng (m2) Ghi chú
1 2 3 4 5

Ghi chú: Kèm theo danh sách này có sơ đồ nhà và tên người thuê ứng với từng căn hộ cho thuê.

                                                               ……..,ngày….tháng…..năm 2000

                                                                               Bên giao nhà

                                                                                 Thủ trưởng đơn vị

                                                                            (ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách ghi:

– Cột (1): Ghi địa chỉ nhà bàn giao

– Cột (2): Ghi tên người sử dụng nhà theo hợp đồng cho thuê hoặc quyết định phân phối. Trường hợp người hoạt động cách mạng trước CMT8 năm 1945 đã chết nhưng vợ (hoặc chồng) còn sống và đang sử dụng nhà thì phải ghi chú tại cột  (5).

– Cột (3): Ghi số căn hộ (phòng) thuê theo Hợp đồng hoặc Quyết định phân phối. Trường hợp một hộ thuê một vài căn hộ thì ghi đủ số ăn đó.

– Cột (4): Ghi diện tích sử dụng theo hợp đồng . Trường hợp một hộ được thuê vài căn hộ thì ghi tổng diện tích của các căn đó.

– Cột (5): Ghi tên, thời gian hoạt động và năm chết của người hoạt động cách mạng trước CMT8 năm 1945.

Ví dụ: Chồng là Ông Nguyễn Văn A, hoạt động cách mạng từ năm 1939, chết năm 1980.

Hướng dẫn cách ghi mẫu biên bản bàn giao nhà chi tiết

(1): Mỗi biên bản bàn giao nhà nhà ở, đất ở được lập cho 01 ngôi nhà. Trong trường hợp bên giao nhà chỉ quản lý một vài căn (phòng) trong số nhiều căn (phòng) của cả ngôi nhà thì phải ghi rõ trong biên bản là bàn giao bao nhiêu căn (phòng) trong ngôi nhà đó.

Ví dụ: Biên bản bàn giao 8 căn nhà từ 101 đến 108 nhà D1 Trung Tự.

(2): Ghi tên đơn vị đang quản lý nhà.

(3): Ghi tên đơn vị nhận nhà.

(4): Ghi theo địa chỉ đăng ký tại bưu điện.

(5): Ghi danh mục các hồ sơ (nếu có); nếu không thì ghi rõ: không có hồ sơ gốc.

(6): Ghi 1 trong 2 loại nhà sau đây:

– Nhà 1 tầng hoặc nhiều tầng 1 hộ thì ghi : “nhà 1 tầng”

– Nhà nhiều tầng hoặc nhiều hộ thì ghi : “nhà nhiều tầng”.

(7): Ghi theo số tầng của ngôi nhà. Thí dụ : nhà 5 tầng, nhà 1 tầng .

(8): Ghi theo sổ sách kế toán.

(9): Ghi danh mục các hồ sơ (nếu có) ; nếu không rõ thì ghi rõ : không có hồ sơ gốc.

(10): Ghi số hộ theo hợp đồng thuê hoặc theo quyết định phân phối nhà. Không ghi theo sổ hộ tịch.

Mẫu biên bản bàn giao nhà
Mẫu biên bản bàn giao nhà mới nhất – Luật GV Lawyers

Mẫu biên bản bàn giao nhà/căn hộ mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

…, ngày…..tháng…..năm…..

BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ

Biên bản bàn giao căn hộ được lập ngày….tháng…năm….. giữa các bên sau đây:

Bên bán: Công ty………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………

Điện thoại……………………..Fax:…………………………………….

Đại diện bởi:……………………………………………………………..

Bên mua: Công ty/Ông/Bà………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/CMND/Hộ chiếu số:………do………cấp ngày……………

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Điện thoại:………………………….Fax:……………………………..

Sau khi kiểm tra và tiến hành đo đạc diện tích thông thủy thực tế của căn hộ, bên bán và bên mua đồng ý ký Biên bản này với các điều kiện dưới đây:

 1. Bên bán đã chuyển giao cho bên mua và bên mua đã tiếp nhận, quản lý và sử dụng căn hộ, chìa khóa căn hộ cùng các loại tài liệu có liên quan đến việc sử dụng căn hộ (theo các danh mục bàn giao đính kèm).
 2. Bên mua đã kiểm tra căn hộ và xác nhận rằng:

– Diện tích sàn xây dựng căn hộ thực tế là:….m2

– Diện tích sàn xây dựng căn hộ trong hợp đồng là:…m2

– Diện tích sử dụng căn hộ thực tế là:…m2

– Diện tích sử dụng căn hộ trong hợp đồng là:….m2

– Diện tích chênh lệch giữa diện tích sử dụng căn hộ thực tế và diện tích sử dụng căn hộ trong hợp đồng là: +/-….m2

Nếu diện tích sử dụng căn hộ thực tế có chênh lệch vượt quá…. so với diện tích sử dụng căn hộ ghi trong hợp đồng thì các bên có trách nhiệm ký kết Phụ lục Hợp đồng để điều chỉnh Diện tích và Giá bán căn hộ trong vòng….ngày kể từ ngày ký Biên bản này.

 1. Bên bán, theo yêu của bên mua, đồng ý sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện nốt một số công việc được liệt kê dưới đây (nếu có) trong vòng…..ngày kể từ ngày ký Biên bản này.

-……………………………………………

-……………………………………………

 1. Bên mua đồng ý thanh toán cho bên bán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý do bên bán chỉ định Phí quản lý hàng tháng và thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ các chi phí sử dụng các dịch vụ tiện ích khác như điện, nước, truyền hình cáp, vệ tinh (nếu có), viễn thông, thông tin liên lạc và các chi phí liên quan khác.,..
 2. Bên mua đồng ý rằng nếu bên mua không cư trú tại căn hộ sau thời điểm bàn giao căn hộ theo Biên bản này, bên mua vẫn phải thanh toán….
 3. Bên mua cam kết tôn trọng và tuân thủ Nội quy nhà chung cư trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng căn hộ.

……………………………………….

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, bên bán giữ hai (02) bản, bên mua giữ một (01) bản.

Bên bán                                                Bên mua

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục và mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê mới nhất

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

SỐ:

Ngày……tháng……năm 20….

– Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………

Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY …………………………….

– Đại diện: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ:………………………………………………………………………

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………………………….Fax:……………………

– Tài khoản số: …………………………………………………………………

– Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

– Ông (bà):……………………………………………………………………. .

– Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………………………….

– Tài khoản: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:

– Diện tích căn nhà:

– Tổng số phòng:

– Khu phụ:

– Thiết bị:

+ ……………………………………………………………………………………

+ ……………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao nhà
Mẫu biên bản bàn giao nhà mới nhất – Luật GV Lawyers

Trên đây là những thông tin chia sẻ về mẫu biên bản bàn giao nhà để các bạn tham khảo, mong rằng sẽ hữu ích. Để tham khảo thêm các thông tin, cũng như nhận tư vấn và hỗ trợ về Luật đất đai các bạn có thể tìm hiểu và tham khảo ngay tại http://gvlawyers.com.vn nhé!

Xem thêm: Cách tính thuế đất ở hàng năm theo quy định pháp luật hiện hành

Rate this post
Scroll to Top