3

GV Lawyers được công nhận – Công ty Luật hàng đầu năm 2022| Asialaw Profiles

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ấn bản Asialaw 2022 với tên gọi Hướng dẫn chính thức về các công ty luật và luật sư hàng đầu Châu Á, hiện đã được phát hành.
GV Lawyers vinh dự được Asialaw Profiles xếp hạng ở hai lĩnh vực trọng yếu như sau:

  • Được đề xuất – Recommended

Lĩnh vực Doanh nghiệpMua bán & Sáp nhập (Corporate and M&A)

  • Đáng chú ý – Notable

Lĩnh vực Giải quyết tranh chấp (Dispute Resolution)

1Sự đề bạt và đánh giá cao của Asiawlaw dành cho GV Lawyers là một niềm tự hào và thúc đẩy các giá trị phát triển cốt lõi được tiếp tục phát huy trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều thử thách và khó khăn. GV Lawyers tin tưởng vào tầm nhìn và sự chuyên nghiệp trong thái độ phục vụ của mình và cam kết mang đến những dịch vụ pháp lý làm hài lòng và hiệu quả cho khách hàng trong và ngoài nước.
2Kết quả của xếp hạng như trên dựa trên các đánh giá của các công ty luật góp mặt trong Ấn bản hướng dẫn này bao gồm thông tin về những điểm nổi bật trong công việc, các khách hàng chính và phản hồi của khách hàng để giúp hiểu rõ thế mạnh của từng công ty luật. Các đánh giá công ty trong từng khu vực tài phán được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tên công ty.
Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo thêm tại ĐÂY.

Rate this post
Scroll to Top