FotY 23 Winners Logo

In-House Community: Firm of the Year 2023

GV Lawyers xin chia sẻ rằng chúng tôi đã vinh dự nhận được danh hiệu “In-House Community: Firm of the Year, 2023” cho lĩnh vực Bất động sản/Xây dựng. Đây là kết quả được xác định bởi các nghiên cứu cũng như đề cử và lời chứng thực của các luật sư nội bộ tham gia vào cuộc khảo sát do In-House Community tổ chức hằng năm.

Đối với cuộc khảo sát lần này đã có hơn 17.000 thành viên cố vấn nội bộ ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ đã đề cử ra những người Luật sư được đánh giá tốt nhất. Cuộc khảo sát nhằm mục đích phát hiện các vấn đề chính trong các bộ phận pháp lý nội bộ và hiểu rõ cơ cấu nội bộ của họ.

Lời khen ngợi đặc biệt mà chúng tôi nhận được là kết quả từ những thành quả lao động của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng cao nhất. Sự công nhận này đã đặt GV Lawyers lên một bước tiến xa về sự xuất sắc trong mặt pháp lý và chúng tôi tin tưởng rằng thành tựu này mang lại cơ hội chưa từng có để GV Lawyers ngày càng nâng cao danh tiếng và kỹ năng của mình.

GV Lawyers xin bày tỏ lòng biết ơn đến In-House Community và tất cả các khách hàng đã tiếp tục hỗ trợ chúng tôi cho đến nay.

Kết quả vừa được công bố trên tạp chí In-House Community số tháng 4 năm 2024. Để xem danh sách đầy đủ và biết thêm chi tiết vui lòng truy cập: TẠP CHÍ THÁNG 4/2024

Screenshot 2024 04 10 170525

#gvlawyers #firmoftheyear2023 #inhousecommunity #IHCawards

Rate this post
Scroll to Top