Chamber ko logo

Chambers & Partners: Bảng xếp hạng Asia-Pacific Legal Guide 2024

🎉 Global Vietnam Lawyers vinh dự chia sẻ rằng chúng tôi đã được xếp hạng trong Chambers and Partners: Asia-Pacific Legal Guide 2024. Đặc biệt đây là năm thứ hai liên tiếp GV Lawyers được công nhận tại lĩnh vực Lao động.

Bảng xếp hạng năm nay bao gồm:

  1. Bảng xếp hạng Lĩnh vực hành nghề
    • Doanh nghiệp/M&A
    • Lao động
  2. Bảng xếp hạng Luật sư tư vấn
    • Ms. Nguyễn Vân Quỳnh – Lĩnh vực Lao động

Xin chúc mừng Luật sư thành viên Nguyễn Vân Quỳnh đã nhận được sự công nhận danh dự này! ️
Chambers Asis-Pacific là bảng xếp hạng cung cấp những đánh giá sâu sắc, độc lập và những khuyến nghị đáng tin cậy về các công ty luật và luật sư xuất sắc tại thị trường pháp lý ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng rằng GV Lawyers sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong những năm sắp tới. Một lần nữa hãy cùng chúng tôi chia sẻ lời chúc mừng này!

► Để biết thêm thông tin về bảng xếp hạng, vui lòng truy cập: Chambers & Partners

Chamber 1 1

Chamber 2

Legal Alert

#globalvietnamlawyers #gvlawyers #chambersandpartners #asiapacific #legalrankings #lawyers #lawfirms #chambersasiapacific2024

Rate this post
Scroll to Top