15

Một vụ kiện hành chính về vi phạm bản quyền

GV Lawyers đóng vai trò là cố vấn pháp lý tại Việt Nam cho Bị đơn trong vụ kiện hành chính về vi phạm bản quyền giữa một công ty con của tập đoàn hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất khuôn thổi tùy chỉnh cho ngành nhựa và một công ty phần mềm máy tính chuyên về sản xuất giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm. GV Lawyers đã hỗ trợ Bị đơn trong việc (i) cung cấp lời khuyên pháp lý, (ii) tham gia Nhóm pháp lý phía Hoa Kỳ trong việc bào chữa và xác minh bằng chứng, (iii) Đại diện trong buổi hòa giải tại Tòa án.

Nhóm luật sư của GV Lawyers phụ trách vụ việc gồm có Hiếu NguyễnThu Hoàng.

15

Rate this post
Scroll to Top