Dịch vụ tư vấn nội bộ cho khách hàng trước hết cho phép các tổ chức tiết kiệm chi phí thuê luật sư nội bộ đồng thời tận dụng chuyên môn pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi có mặt tại công ty của khách hàng hầu như thường xuyên: ít nhất một luật sư của chúng tôi được phân công đến từng khách hàng và có thể liên hệ hoặc gọi điện cho họ bất cứ lúc nào.

Phạm Vi Dịch Vụ:

Dịch Vụ Tư vấn nội bộ cho khách hàng của chúng tôi bao gồm tất cả các loại nhu cầu pháp lý của khách hàng, ví dụ như các công việc sau:

  • Giải quyết các vấn đề cấp phép;
  • Tư vấn pháp lý tại chỗ trong trường hợp khẩn cấp;
  • Xác định, kiểm tra, thuê và quản lý luật sư thuê ngoài;
  • Soạn thảo, sửa đổi, cập nhật các quy định và quy chế nội bộ;
  • Soạn thảo, rà soát, đàm phán về các hợp đồng/thỏa thuận mà khách hàng sẽ ký kết;
  • Tiến hành thẩm tra pháp lý đối với các giao dịch sáp nhập & mua doanh nghiệp;
  • Giám sát việc tuân thủ pháp luật; phát hiện và tư vấn về việc quản lý rủi ro của việc không tuân thủ pháp luật;
  • Đề xuất và hỗ trợ thực hiện các giải pháp giải quyết xung đột nội bộ (giữa người quản lý và cổ đông; giữa những người quản lý hoặc giữa các cổ đông; người sử dụng lao động và người lao động) và/hoặc tranh chấp giữa công ty và các cơ quan.

Yellow Furniture Poster 1024x724 1NHH4e

 

GLOBAL VIETNAM LAWYERS – CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN NỘI BỘ