3 1

Top 10+ Vietnam arbitration center nổi tiếng nhất

Vietnam arbitration center dịch ra chính là Trung tâm trọng tài Việt Nam. Vậy trung tâm trọng tài Việt Nam là gì? Tại Việt Nam có những trung tâm trọng tài uy tín, nổi tiếng nào? Để có được những thông tin hữu ích về Vietnam arbitration center mời các bạn tham khảo thông tin được chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé!

1
Top 10+ Vietnam arbitration center nổi tiếng nhất

Giải nghĩa về vietnam arbitration center là gì?

Vietnam arbitration center dịch ra tiếng Việt là Trung tâm trọng tài Việt Nam. Theo Điều 23 trong Luật Trọng tài thương mại 2010, thì trung tâm trọng tài được định nghĩa như sau:

“Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài.”

2
Giải nghĩa về vietnam arbitration center là gì?

Top 10+ Vietnam arbitration center nổi tiếng nhất – Top 10+ trung tâm trọng tài thương mại Việt Nam

Trung tâm trọng tài thương mại Luật GV Lawyers

GLOBAL VIETNAM LAWYERS (GV LAWYERS) được biết đến là một công ty Luật, được thành lập bởi một nhóm các luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm đã tạo dựng và đẩy mạnh sự nghiệp của mình tại các công ty luật hàng đầu Việt Nam, trong đó, gần đây nhất, có công ty luật Phước & Các Cộng Sự (Phuoc & Partners).

Đội ngũ nhân viên pháp lý của GV LAWYERS bao gồm gần 60 Luật Sư Cao Cấp, Luật Sư và Trợ Lý Luật Sư. Số lượng nhân viên phát triển nhanh vì nhu cầu dịch vụ pháp lý ngày càng tăng. Các Luật Sư Thành Viên, các Luật Sư Cao Cấp và Luật Sư của GV LAWYERS là những luật sư có nhiều kinh nghiệm, trong khi đó Trợ Lý Luật Sư là các cử nhân tốt nghiệp trường luật, được chứng nhận bởi Bộ Tư Pháp và Hiệp Hội Luật Sư Quốc Gia theo đúng quy định của pháp luật. 

Hiện GV Lawyers hoạt động mạnh mẽ trên khắp cả nước với 03 văn phòng chính được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực trọng tài thương mại, GV Lawyers còn cung cấp đa dạng các hoạt động tư vấn Luật trong các lĩnh vực khác như: Thuế, Lao Động & Việc Làm, Bất Động Sản, Hạ Tầng, Hàng Hải & Vận Tải, Sáp Nhập & Mua Lại,  Sở Hữu Trí Tuệ, Thương Mại, Đầu Tư, Tố Tụng Dân Sự, Giáo Dục, Di Dân và vân vân.

GV Lawyers cam kết phục vụ Quý khách hàng trong và ngoài nước với kiến thức chuyên môn sâu rộng về pháp luật Việt Nam, phù hợp với các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn cầu về sự tận tình, tính chuyên nghiệp, hiệu quả và liêm khiết. Mục tiêu cao nhất của GV Lawyers là phát triển Việt Nam trở thành một nơi sinh lợi an toàn cho khách hàng. Đối với các đối tác hợp tác, GV Lawyers cam kết về sự hợp tác trung thành, bền vững nhằm đạt được mục tiêu chung.

3
Trung tâm trọng tài thương mại Luật GV Lawyers

Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam

Tên viết tắt: STAC

Chủ tịch trung tâm: Hoàng Văn Trung

Tổng số trọng tài viên: 84

Trung tâm trọng tài thương mại Tài chính Ngân hàng Việt Nam

Tên viết tắt: VIFIBAR

Chủ tịch trung tâm: Lê Thiết Hùng

Tổng số trọng tài viên: 9

Trung tâm trọng tài thương mại Tài chính

Tên viết tắt: FCCA

Chủ tịch trung tâm: Nguyễn Thị Kim Vinh

Tổng số trọng tài viên: 6

Trung tâm trọng tài Thương mại Đông Dương

Tên viết tắt: ITAC

Chủ tịch trung tâm: Lê Văn Mậu

Tổng số trọng tài viên: 35

Trung tâm trọng tài thương mại Toàn Cầu

Tên viết tắt: GCAC

Chủ tịch trung tâm: Đặng Xuân Minh

Tổng số trọng tài viên: 19

Trung tâm trọng tài thương mại Nam Việt

Tên viết tắt: NVCAC

Chủ tịch trung tâm: Đồng Anh Tuấn

Tổng số trọng tài viên: 5

Trung tâm trọng tài thương mại Sài Gòn

Tên viết tắt: SCAC

Chủ tịch trung tâm: Nguyễn Minh Thuận

Tổng số trọng tài viên: 5

Trung tâm trọng tài thương mại Công Lý Việt Nam

Tên viết tắt: VIETJAC

Chủ tịch trung tâm: Trịnh Xuân Chuyền

Tổng số trọng tài viên: 05

Trung tâm trọng tài thương mại Liên Minh

Tên viết tắt: ACAC

Chủ tịch trung tâm: Trần Tuấn Giang

Tổng số trọng tài viên: 05

Trung tâm trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam

Tên viết tắt: VLCAC

Chủ tịch trung tâm: Nguyễn Văn Hậu

Tổng số trọng tài viên: 59

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

Tên viết tắt: VIAC

Quyết định thành lập/Giấy phép thành lập: Quyết định số 204/TTg ngày 28/4/1993 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch trung tâm: Trần Hữu Huỳnh

Tổng số trọng tài viên: 144

Trung tâm trọng tài thương mại Á Châu

Tên viết tắt: ACIAC

Chủ tịch trung tâm: Trần Quang Mỹ

Tổng số trọng tài viên: 37

Trung tâm trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Tên viết tắt: TRACENT

Chủ tịch trung tâm: Nguyễn Văn On

Tổng số trọng tài viên: 27

Trung tâm trọng tài thương mại Cần Thơ

Tên viết tắt: CCAC

Quyết định thành lập/Giấy phép thành lập: Quyết định số 268/TCCB ngày 30/01/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Chủ tịch trung tâm: Lê Văn Cường

Tổng số trọng tài viên: 11

Trung tâm trọng tài quốc tế Thái Bình Dương

Tên viết tắt: PIAC

Chủ tịch trung tâm: Nguyễn Đăng Trừng

Tổng số trọng tài viên: 78

 

Một số thông tin liên quan về Vietnam arbitration center – trung tâm trọng tài thương mại có thể các bạn quan tâm

Điều kiện và thủ tục thành lập Trung tâm trọng tài

Tại Điều 24 trong Luật Trọng tài thương mại 2010 có quy định rõ về các điều kiện và thủ tục thành lập Vietnam arbitration center như sau:

 1. Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 của Luật này đề nghị thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.
 2. Hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài gồm:
 3.  Đơn đề nghị thành lập;
 4. Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;
 5. Danh sách các sáng lập viên và các giấy tờ kèm theo chứng minh những người này có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Luật này.
 6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài và phê chuẩn điều lệ của Trung tâm trọng tài; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài

Tại Điều 28 trong Luật Trọng tài thương mại 2010 có quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của Vietnam arbitration center  – trung tâm trọng tài như sau:

 1. Xây dựng điều lệ và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài phù hợp với những quy định của Luật này.
 2. Xây dựng tiêu chuẩn Trọng tài viên và quy trình xét chọn, lập danh sách Trọng tài viên, xóa tên Trọng tài viên trong danh sách Trọng tài viên của tổ chức mình.
 3. Gửi danh sách Trọng tài viên và những thay đổi về danh sách Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài cho Bộ Tư pháp để công bố.
 4. Chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài trong những trường hợp quy định tại Luật này.
 5. Cung cấp dịch vụ trọng tài, hoà giải và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác theo quy định của pháp luật.
 6. Cung cấp các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ khác cho việc giải quyết tranh chấp.
 7. Thu phí trọng tài và các khoản hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động trọng tài.
 8. Trả thù lao và các chi phí khác cho Trọng tài viên.
 9. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết tranh chấp cho Trọng tài viên.
 10. Báo cáo định kỳ hằng năm về hoạt động của Trung tâm trọng tài với Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động.
 11. Lưu trữ hồ sơ, cung cấp các bản sao quyết định trọng tài theo yêu cầu của các bên tranh chấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là những thông tin chia sẻ liên quan về các vietnam arbitration center để các bạn tham khảo. Nếu các bạn cần hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến Luật, hãy liên hệ ngay đến Luật GV Lawyers qua thông tin chi tiết được chia sẻ ở phần dưới chân trang website nhé!

Scroll to Top