84 (28) 3622 3555

Tìm kiếm
 

Thường Thức Về Quyền Tác Giả và Quyền Có Liên Quan Trong Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Global Vietnam Lawyers > Ấn Phẩm  > Thường Thức Về Quyền Tác Giả và Quyền Có Liên Quan Trong Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Thường Thức Về Quyền Tác Giả và Quyền Có Liên Quan Trong Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Tác phẩm “Thường Thức Về Quyền Tác Giả và Quyền Có Liên Quan Trong Luật Sở Hữu Trí Tuệ”, được biên soạn bởi Luật sư Lê Quang Vy của Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn về  Về Quyền Tác Giả và Quyền Có Liên Quan Trong Luật Sở Hữu Trí Tuệ đã trình bày những nội dung quan trọng nhằm chia sẻ những kiến thức quý báu mang tính thực tiễn cho đọc giả.


 

 
 

5/5 - (500 votes)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

By thutrang -
5/5 - (500 votes)