Thuong Thuc Ve Quyen Tac Gia va Quyen Co Lien Quan Trong Luat So Huu Tri Tue

Thường Thức Về Quyền Tác Giả và Quyền Có Liên Quan Trong Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Tác phẩm “Thường Thức Về Quyền Tác Giả và Quyền Có Liên Quan Trong Luật Sở Hữu Trí Tuệ”, được biên soạn bởi Luật sư Lê Quang Vy của Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn về  Về Quyền Tác Giả và Quyền Có Liên Quan Trong Luật Sở Hữu Trí Tuệ đã trình bày những nội dung quan trọng nhằm chia sẻ những kiến thức quý báu mang tính thực tiễn cho đọc giả.
lequangvy shtt2020
lequangvy shtt 1
 
luat su lequangvy shtt
 
 

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top