Chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn đầu tư

Thủ tục chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn đầu tư đúng luật

Chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn đầu tư được hiểu trong quá trình hoạt động kinh doanh thực hiện các dự án đầu tư, không ít nhà đầu tư cần huy động vốn từ nước ngoài thông qua những khoản vay nước ngoài. Do nhu cầu hoạt động, nhà đầu tư muốn chuyển khoản vốn huy động đã vay thành vốn góp của doanh nghiệp. Tại bài viết đây, Công ty Luật GV Lawyers hướng dẫn thủ tục chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn đầu tư.

Căn cứ pháp lý

  • Luật đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi và bổ sung.
  • Thông tư 3/2016/TT-NHNN hướng dẫn về một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
  • Theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 Thông tư 3/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp thì Nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể Chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn đầu tư trong doanh nghiệp.

“Điều 34. Các trường hợp rút vốn và trả nợ không thực hiện qua tài Khoản vay, trả nợ nước ngoài.

Những trường hợp trả nợ không thông qua tài Khoản vay, trả nợ nước ngoài:

  • Trả nợ bằng cổ phần hoặc bằng phần vốn góp của Bên đi vay phù hợp theo quy định của pháp luật;
  • Trả nợ các Khoản vay nước ngoài trung và dài hạn thông qua thanh toán bù trừ các Khoản phải thu trực tiếp với Bên cho vay;
  • Trả nợ dưới các hình thức cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho Bên cho vay;
  • Trả nợ thông qua tài Khoản của Bên đi vay mở tại nước ngoài (trong các trường hợp Bên đi vay được phép mở tài Khoản ở nước ngoài để thực hiện Khoản vay nước ngoài).”

Thủ tục chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn đầu tư

Thủ tục chuyển khoản vay thành vốn đầu tư của doanh nghiệp như sau:

Thực hiện theo thông báo với Ngân hàng nhà nước về việc trả nợ bằng cổ phần hay vốn góp.
Được quy định tại Điều 15 Thông tư 3/2016/TT-NHNN quy định về những trường hợp phải đăng ký thay đổi Khoản vay. Việc nhà đầu tư – bên vay thay đổi các hình thức trả nợ không thuộc trường hợp phải làm thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay. Đối với khoản vay trung và dài hạn nhà đầu tư thông báo với Ngân hàng nhà nước về việc cần thay đổi hình thức trả nợ sang bằng cổ phần/ vốn góp để có thể thực hiện chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn đầu tư.

Thực hiện việc thay đổi vốn đầu tư và nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ vốn điều lệ, thành viên hay cổ đông góp vốn trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Nhà đầu tư cần thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và luật doanh nghiệp.

Lưu ý:

Khoản vay phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN. Trường hợp là khoản vay trung và dài hạn phải được đăng ký, báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp là khoản vay ngắn hạn phải báo cáo với Ngân hàng nhà nước. Khoản vay cần được chuyển đúng vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp làm cơ sở để ghi nhận góp vốn của bên cho vay.

XEM THÊM: Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cập nhật mới nhất

TÓM LẠI VẤN  ĐỀ: Việc thực hiện chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn đầu tư cũng cần tuân theo những quy định của pháp luật hiện hành. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về nội dung này.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top