Cục sở hữu trí tuệ

Thông tin cơ bản về cục sở hữu trí tuệ Việt Nam – TPHCM

Bạn muốn tìm những thông tin về cục sở hữu trí tuệ? Bao gồm địa chỉ, số điện thoại liên hệ,… để đang ký quyền sở hữu trí tuệ? Những thông tin bạn cần biết đều được công ty luật GVLAWYERS trong bài viết “Thông tin cơ bản về cục sở hữu trí tuệ Việt Nam – TPHCM” dưới đây

Thông tin về cục sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện những chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước. Đảm bảo những hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.
Ngày 19/5/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2003/NĐ-CP quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Cục Sở hữu công nghiệp đã được đổi tên thành Cục Sở hữu trí tuệ.
Ngày 25/6/2004, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 14/2004/QĐ-BKHCN ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục sở hữu trí tuệ có 5 nhiệm vụ chính, bao gồm:

 • Thực hiện chức năng bảo đảm các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về SHTT;
 • Đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học về SHTT;
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, quy hoạch, dự án, biện pháp đẩy mạnh hoạt động và phát triển hệ thống SHTT trong phạm vi cả nước
 • Xây dựng, quản lý và tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu thông tin sở hữu công nghiệp.
 • Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc xác lập và bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân;
 • Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về SHTT;
 • Hỗ trợ và tư vấn về thủ tục xác lập, quản lý, sử dụng và chuyển giao, chuyển nhượng giá trị quyền SHTT
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về SHTT;
 • Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn về SHTT cho các cơ quan quản lý SHTT thuộc các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước;

XEM THÊM: Dịch vụ tư vấn luật sở hữu trí tuệ

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP VIET NAM)

Địa chỉ: 384 – 386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Tổng đài: (04) 3858 3069, (04) 3858 3425
Email: congnghethongtin@noip.gov.vn, vietnamipo@noip.gov.vn

Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ TP.HCM

Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3920 8483 – 3920 8485
Email: vanphong2@.noip.gov.vn
Nguồn: http://www.noip.gov.vn

Cục sở hữu trí tuệ TPHCM

Những loại hình đăng ký sở hữu công nghiệp

Khi tiến hành đăng ký sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu Trí tuệ doanh nghiệp cần lưu ý có nhiều hình thức đăng ký khác nhau. Và mỗi hình thức sẽ yêu cầu những loại giấy tờ mô tả khác nhau nên cần tìm hiểu kỹ để có sự chuẩn bị tốt nhất. Cụ thể:
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: 

 • Mô tả chi tiết về màu sắc.
 • Mô tả chi tiết về ý nghĩa của các kí tự.
 • Điểm tạo nên nét phân biệt trong nhãn hiệu.
 • Mô tả chi tiết về các chữ, từ ngữ được thiết kế hình gì.

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng:

 • Tên kiểu dáng công nghiệp.
 • Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ.
 • Nêu rõ kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất.
 • Lĩnh vực sử dụng cụ thể và mục đích sử dụng của sản phẩm.

Đăng ký bảo hộ sáng chế.

 • Tên sáng chế ngắn gọn, rõ ràng.
 • Bản chất kỹ thuật của sáng chế.
 • Tình trạng kỹ thuật của sáng chế.
 • Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập.

XEM THÊM: Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ như thế nào?

Tóm lại vấn đề “Thông tin cơ bản về cục sở hữu trí tuệ Việt Nam – TPHCM”

Trên đây là tất cả những thông tin bạn cần biết về Cục sở hữu trí tuệ để bạn có thể thuận tiện hơn trong việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Hi vọng bài viết này đã cung cấp câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top