vn alert sep21

Cập Nhật Pháp Luật Số 01 | Tháng 9 Năm 2021

GV Lawyers xin giới thiệu bản tin Thông báo pháp luật tháng 9 – 2021 cập nhật đến quý khách hàng và quý độc giả các thông tin pháp lý hữu ích liên quan đến việc: “Ngân Hàng Nhà Nước Hướng Dẫn Cơ Cấu Lại Thời Hạn Trả Nợ Cho Khách Hàng Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch Covid-19”.
Ngày 07/9/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 14/2021/TT-NHNN (“Thông Tư 14/2021”) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ khi đáp ứng đầy đủ 8 điều kiện sau đây:

(1) Phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.

(2) Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022.

(3) Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc 1 trong 4 trường hợp sau đây:

(i) Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận (trừ trường hợp iii và iv).

(ii) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/3/2020.

(iii) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước ngày 10/6/2020 và quá hạn trước ngày 17/5/2021.

(iv) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 01/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày 07/9/2021.

(4) Được TCTD đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

(5) Khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và TCTD đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

(6) TCTD không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.

(7) Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid -19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc kể từ ngày đến hạn của từng số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

(8.) Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 30/6/2022.
Cùng với cơ cấu nợ, Ngân hàng Nhà nước cũng cho phép TCTD miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng đến ngày 30/6/2022 cũng như được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước ngày 01/8/2021.
Thông tư 14/2021 có hiệu lực từ ngày 07/9/2021 phần nào tạo điều kiện cho TCTD cơ cấu nợ cho cả khách hàng có khả năng trả nợ nhưng lại không thể đến ngân hàng trả nợ bởi đang bị cách ly, không được ra khỏi địa phương hoặc đang điều trị Covid-19 theo quy định.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top