Untitled

Talkshow về Sở hữu trí tuệ của đài truyền hình Vĩnh Long

Video ghi lại từ buổi talkshow về Sở hữu trí tuệ của đài truyền hình Vĩnh Long với chủ đề “Dán tráo nhãn của thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam vào các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài” với sự tham gia của tiến sĩ Phan Ngọc Tâm.
Xuyên suốt buổi talkshow, ông phân tích những nguyên nhân chính của tình trạng dán tráo nhãn cũng như những hậu quả gây ra cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Ông cũng chia sẻ với khán giả những cách hiệu quả để bảo vệ sản phẩm Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp và chính người tiêu dùng.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top