tài khoản 244

Kế toán tài khoản 244 ký quỹ ký cược dài hạn theo quy định

Tài khoản 244 được dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà các doanh nghiệp/công ty đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, hoặc các tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo đúng quy định của pháp luật. Để hiểu rõ hơn về tài khoản 244 mời các bạn tham khảo thông tin mà Luật GV Lawyers chia sẻ dưới đây nhé!

tài khoản 244
Tìm hiểu chi tiết về tài khoản 244

Tìm hiểu về tài khoản 244 – Tài khoản ký quỹ, ký cược dài hạn

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định rõ về tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược như sau:

1.Nguyên tắc kế toán

  1. a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo quy định của pháp luật.
  2. b) Các khoản tiền, tài sản đem cầm cố, thế chấp ký quỹ, ký cược phải được theo dõi chặt chẽ và kịp thời thu hồi khi hết thời hạn cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược. Trường hợp các khoản ký quỹ, ký cược doanh nghiệp được quyền nhận lại nhưng quá hạn thu hồi thì doanh nghiệp được trích lập dự phòng như đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.
  3. c) Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản cầm cố, thế chấp ký cược, ký quỹ theo từng loại, từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. Khi lập Báo cáo tài chính, những khoản có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng được phân loại là tài sản ngắn hạn; Những khoản có kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên được phân loại là tài sản dài hạn.
  4. d) Đối với tài sản đưa đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược được phản ánh theo giá đã ghi sổ kế toán của doanh nghiệp. Khi xuất tài sản phi tiền tệ mang đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ghi theo giá nào thì khi thu về ghi theo giá đó. Trường hợp có các khoản ký cược, ký quỹ bằng tiền hoặc tương đương tiền được quyền nhận lại bằng ngoại tệ thì phải đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính (là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch). Các tài sản thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu (ví dụ như bất động sản) thì không ghi giảm tài sản mà theo dõi chi tiết trên sổ kế toán (chi tiết tài sản đang thế chấp) và thuyết minh trên Báo cáo tài chính.
tài khoản 244
Kế toán tài khoản 244 ký quỹ ký cược dài hạn theo quy định

2.Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Bên Nợ:

– Giá trị tài sản mang đi cầm cố, thế chấp hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược.

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).

Bên Có:

– Giá trị tài sản cầm cố hoặc số tiền ký quỹ, ký cược đã nhận lại hoặc đã thanh toán;

– Khoản khấu trừ (phạt) vào tiền ký quỹ, ký cược tính vào chi phí khác;

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).

Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản còn đang cầm cố, thế chấp hoặc số tiền còn đang ký quỹ, ký cược.

Xem thêm: Top 8 trung tâm giới thiệu việc làm hà nội uy tín

3.Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Dùng tiền mặt, hoặc tiền gửi ngân hàng để ký cược, ký quỹ, ghi:

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có các TK 111, 112.

b) Trường hợp dùng tài sản cố định để cầm cố, ghi:

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn)

Có các TK 211, 213 (nguyên giá).

Trường hợp thế chấp bằng giấy tờ (giấy chứng nhận sở hữu nhà đất, tài sản) thì không phản ánh trên tài khoản này mà chỉ theo dõi trên sổ chi tiết.

c) Khi mang tài sản khác đi cầm cố, thế chấp, ghi:

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (chi tiết theo từng khoản)

Có các TK 152, 155, 156,…

d) Khi nhận lại tài sản cầm cố hoặc tiền ký quỹ, ký cược:

– Nhận lại số tiền ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

– Nhận lại tài sản cố định cầm cố, thế chấp, ghi:

Nợ các TK 211, 213 (nguyên giá khi đưa đi cầm cố)

Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (giá trị còn lại)

Có TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn).

– Khi nhận lại tài sản khác mang đi cầm cố, thế chấp, ghi:

Nợ các TK 152, 155, 156,…

Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (chi tiết từng khoản).

đ) Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng những cam kết, bị phạt vi phạm hợp đồng trừ vào tiền ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác (số tiền bị trừ)

Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

e) Trường hợp sử dụng khoản ký cược, ký quỹ thanh toán cho người bán, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

g) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại có gốc ngoại tệ, kế toán phải đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính:

– Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi:

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).

– Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)

Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

tài khoản 244
GLOBAL VIETNAM LAWYERS nơi tư vấn pháp lý uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam

Xem thêm: Cách tính thuế đất ở hàng năm theo quy định pháp luật hiện hành

Công ty tư vấn luật uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Hà Nội

Nhắc đến công ty tư vấn Luật nổi tiếng tại Hà Nội, cũng như tại các thành phố lớn trên cả nước không thể không nhắc đến GLOBAL VIETNAM LAWYERS.

GLOBAL VIETNAM LAWYERS (GV LAWYERS) là một nhóm các luật sư tận tâm và giàu kinh nghiệm đã bắt đầu và thăng tiến trong sự nghiệp của mình tại các công ty luật nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Tự hào có trụ sở đặt tại Việt Nam, GLOBAL VIETNAM LAWYERS cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý cho các tập đoàn và các cá nhân trong và ngoài nước trong nhiều vấn đề trong nước và xuyên biên giới.

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, GLOBAL VIETNAM LAWYERS đã khẳng định thương hiệu với khách hàng về dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, các cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài, sở hữu trí tuệ.

Đến với GLOBAL VIETNAM LAWYERS, đảm bảo Quý khách hàng sẽ tìm được một dịch vụ tư vấn luật tốt nhất và an toàn pháp lý nhất tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn pháp lý về các vấn đề như: Địa ốc; tư vấn và tranh tụng dân sự; sở hữu trí tuệ; Lao động và việc làm; Hàng hải và vận chuyển; Dịch thuật pháp lý; Sáp nhập và mua lại; Ngân hàng; Tư vấn tại nhà; thuế, Luật gia đình;….

tài khoản 244

Trên đây là những thông tin chia sẻ về tài khoản 244 để các bạn tham khảo, mong rằng sẽ hữu ích. Để tham khảo thêm các thông tin, cũng như nhận tư vấn và hỗ trợ về Luật (Luật đất đai, Luật hộ tịch,…) các bạn có thể tìm hiểu và tham khảo ngay tại http://gvlawyers.com.vn nhé!

Xem thêm: Cấp giấy khai sinh bản sao theo đúng quy định pháp luật

Rate this post
Scroll to Top