Thủ tục đầu tư dự án

Quy trình thủ tục đầu tư dự án theo quy định

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện nay. Vì để thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư sẽ phải làm thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư. Đối với dự án đầu tư được quy định tại Điều 30, Điều 31 và Điều 32. Nhà đầu tư cần phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư. Vậy thủ tục đầu tư dự án được tiến hành như thế nào? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Mời bạn đọc cùng GV Lawyers tham khảo bài viết sau.

Hồ sơ để thực hiện thủ tục đầu tư dự án

  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hay hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hay tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, quy mô đầu tư, mục tiêu đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, thời hạn, địa điểm, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư về việc làm thủ tục đầu tư dự án
  • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ và cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính. Cũng như bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư và tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư dưới hình thức hợp đồng BCC.
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hay trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hay tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm đó để thực hiện dự án đầu tư;
  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư  với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ và sơ đồ quy trình công nghệ. Cũng như thông số kỹ thuật chính, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính, tình trạng sử dụng của máy móc.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ  làm thủ tục đầu tư dự án tại cơ quan đăng ký đầu tư.
Thủ tục đầu tư dự án đúng quy định

Thủ tục đầu tư dự án theo quy định

Trong thời hạn 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.
Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ để lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến những nội dung được quy định tại khoản 6 Điều này.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư. Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, đồng thời gửi về cơ quan đăng ký đầu tư để làm thủ tục đầu tư dự án.
Cơ quan quản lý về đất đai có chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ. Các cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin cụ thể về quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo quy định tại Điều này trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu từ cơ quan đăng ký đầu tư.
Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư và cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung báo cáo thẩm định gồm:

  • Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
  • Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư so với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội. Cũng như quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất. Đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  • Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án;
  • Đánh giá về công nghệ sử dụng trong các dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
  • Uu đãi đầu tư, điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có) cũng cần đưa ra đánh giá.
  • Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền được sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất và cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Với điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai;

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cũng như báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối việc làm thủ tục đầu tư dự án của nhà đầu tư.
Nội dung quyết định về chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm:

  • Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án và thời hạn thực hiện dự án;
  • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư đó
  • Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ và thủ tục thực hiện thẩm định dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
  • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ góp vốn, huy động các nguồn vốn. Qúa trình xây dựng cơ bản, đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện từng giai đoạn đối với các dự án đầu tư có nhiều giai đoạn;
  • Công nghệ áp dụng;
  • Nhà đầu tư thực hiện dự án;
  • Ưu đãi, hỗ trợ dự án đầu tư và các điều kiện áp dụng (nếu có);
  • Thời hạn hiệu lực về các quyết định chủ trương đầu tư.

XEM THÊM:Mẫu đề xuất dự án đầu tư cập nhật nội dung mới nhất
Tóm lại vấn đề “thủ tục đầu tư dự án”
Thủ tục đầu tư dự án, là việc mà các nhà đầu tư cần phải làm trước khi muốn bắt tay vào việc thực hiện đầu tư vào các dự án. Hy vọng với những chia sẻ trên, sẽ giúp cho bạn đọc có được những thông tin hữu ích nhất.

 

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top