NORMAL iStockPhoto 1024px 119082814

Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa

Ngày 30/7/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 12/2019/TT-BCT về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Thông tư 12 có hiệu lực từ ngày 12/9/2019 và có một số điểm mới như sau:

Về Quy tắc xuất xứ hàng hóa

Hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu được sản xuất chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ; Ngoài tiêu chí “hàm lượng giá trị khu vực” (RVC), quy tắc chung được áp dụng thêm tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số (CTH); De Minimis (tỷ lệ nguyên liệu không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa); nguyên liệu giống nhau và có thể thay thế được cho nhau.

Quy định về C/O mẫu E

  • C/O mẫu E được cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng. Trường hợp C/O mẫu E không được cấp tại thời điểm giao hàng hoặc không muộn hơn 3 ngày tính từ ngày giao hàng theo đề nghị của nhà xuất khẩu, C/O mẫu E được cấp sau phù hợp với quy định và pháp luật của Nước thành viên xuất khẩu. C/O mẫu E cấp sau trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày giao hàng và phải đánh dấu vào Ô số 13 nơi có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”.
  • Nếu hàng hóa có xuất xứ từ Nước thành viên xuất khẩu có trị giá FOB không vượt quá 200 đô la Mỹ được miễn nộp C/O mẫu E và chỉ cần bản khai báo đơn giản của nhà xuất khẩu rằng hàng hóa đó có xuất xứ của Nước thành viên xuất khẩu. Còn nếu cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu xác định rằng việc nhập khẩu các lô hàng liên tiếp có thể nhằm mục đích tránh không phải nộp C/O, hàng hóa nhập khẩu như vậy không được miễn C/O mẫu E.

Về thời hạn trả lời, kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa

Trường hợp cơ quan, tổ chức cấp C/O của nước xuất khẩu không trả lời trong thời hạn 90 ngày sau ngày nhận được thư đề nghị xác minh của cơ quan hải quan nước nhập khẩu, cơ quan, tổ chức cấp C/O của nước xuất khẩu có thể gửi văn bản đề nghị gia hạn thêm 90 ngày.

Cũng liên quan đến Quy tắc xuất xứ hàng hóa, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BCT ngày 31/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.

Theo đó, Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AK của Việt Nam sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa; Thông tư 05/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa; Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT.

Bên cạnh đó, Thông tư 13/2019/TT-BCT đã bãi bỏ Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục mới ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 13/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 13/9/2019.
 

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top