vrp0fAn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư

Vào ngày 31/12/2019, QCVN 04:2019/BXD được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (“QCVN 04:2019/BXD”). Theo đó, QCVN 04:2019/BXD sẽ có hiệu lực vào ngày 31/12/2019 và có một số nội dung đáng chú ý như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 • QCVN 04:2019/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao đến 150 m hoặc có đến 3 tầng hầm, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp.
 • Đối với nhà chung cư cao trên 150 m hoặc có từ 4 tầng hầm trở lên, thì ngoài việc tuân thủ QCVN 04:2019/BXD còn phải bổ sung các yêu cầu kỹ thuật và các giải pháp về tổ chức, về kỹ thuật công trình phù hợp với các đặc điểm riêng về phòng chống cháy của nhà chung cư đó, trên cơ sở tài liệu chuẩn được phép áp dụng theo quy định của pháp luật. Các yêu cầu và giải pháp này phải được thẩm duyệt của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.
 • QCVN 04:2019/BXD áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nhà chung cư.

 
2. Diện tích nhà chung cư:

 • Căn hộ chung cư
  • Phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh. Diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư không nhỏ hơn 25 m2.
  • Đối với dự án nhà ở thương mại, phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45 m2không vượt quá 25 % tổng số căn hộ chung cư của dự án.
  • Căn hộ chung cư phải được chiếu sáng tự nhiên. Căn hộ có từ 2 phòng ở trở lên, cho phép một phòng ở không có chiếu sáng tự nhiên.
  • Phòng ngủ phải được thông thoáng, chiếu sáng tự nhiên. Diện tích sử dụng của phòng ngủ trong căn hộ chung cư không được nhỏ hơn 9 m2
 • Căn hộ lưu trú
  •  Diện tích sử dụng của căn hộ lưu trú không nhỏ hơn 25 m2.
  • Các yêu cầu khác quy định theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng về căn hộ lưu trú.
 • Văn phòng kết hợp lưu trú
  • Diện tích sử dụng của văn phòng kết hợp lưu trú không nhỏ hơn 25 m2, trong đó diện tích của khu vực làm việc tối thiểu 9 m2. Không bố trí bếp trong văn phòng kết hợp lưu trú.
  • Các yêu cầu khác quy định theo các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng về thiết kế văn phòng kết hợp lưu trú.

 
3. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nhà chung cư

 • Đối với phòng ở, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,6m
 • Đối với phòng bếp và phòng vệ sinh, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,3m.
 • Đối với tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,0m.
 • Đối với gian lánh nạn, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,6m.
 • Đối với không gian bên trong của mái dốc được sử dụng làm phòng ngủ hoặc phòng sinh hoạt, chiều cao thông thủy của ½ diện tích phòng không được nhỏ hơn 2,1m.
 • Đối với các phòng và các khu vực có chức năng khác (ngoài mục đích để ở), chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,6m.

 

Ngoài các yêu cầu trên, nhà chung cư còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác về thiết kế như: bảo đảm tuổi thọ thiết kế tối thiểu là 50 năm; kết cấu của nhà bảo đảm độ bền lâu tương ứng với tuổi thọ thiết kế; nêu rõ tuổi thọ của chung cư trong hồ sơ thiết kế và các hồ sơ khác; chủ đầu tư phải tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng công trình và có biện pháp can thiệp kéo dài thời hạn sử dụng hoặc có biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
 
 
 
 

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top