kết hôn với người nước ngoài

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài 2023

Kết hôn với người nước ngoài cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì? Điều kiện để đăng ký kết hôn với người nước ngoài như thế nào? Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài được thực hiện ra sao? Mời quý khách tham khảo ngay bài viết mà GV Lawyers chia sẻ dưới đây để có được những thông tin hữu ích nhé!

kết hôn với người nước ngoài
Tìm hiểu về điều kiện, thủ tục kết hôn với người nước ngoài năm 2023

Điều kiện kết hôn với người nước ngoài

Theo Điều 126 trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Điều 126. Kết hôn có yếu tố nước ngoài

 1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.
 2. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.”

Như vậy, muốn đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì mỗi bên phải đáp ứng điều kiện kết hôn của mỗi quốc gia. Đồng thời, nếu kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam thì người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện kết hôn được nêu tại Điều 8, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

 1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
 2. a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
 4. c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
 5. d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.
 6. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”
kết hôn với người nước ngoài
Điều kiện kết hôn với người nước ngoài theo Luật hôn nhân và Gia đình

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục ly hôn với người nước ngoài vắng mặt

Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài theo Luật

Tại Điều 30 trong Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, các loại giấy tờ cần chuẩn bị, cụ thể:

“Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn

 1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:
 2. a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;
 3. b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

 1. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.
 2. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.”

Như vậy khi đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam, hai bên cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký kết hôn;
 • Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đăng ký kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình

Đối với người nước ngoài cần phải chuẩn bị thêm:

 • Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú)

Ngoài ra, một trong hai người là công dân Việt Nam phải chuẩn bị:

 • Bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trong trường hợp bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.
 • Văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó đối với người là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang.
kết hôn với người nước ngoài
Hồ sơ, thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Xem thêm: Thủ tục ly hôn với người nước ngoài ở Việt Nam mới nhất

Quy trình thực hiện đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Căn cứ tại Điều 31 trong Nghị định 123/2015/NĐ-CP, quy trình thực hiện đăng ký kết hôn với người nước ngoài được quy định như sau:

“Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

 1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.
 2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định này thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.
 3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước.”

Theo đó quy trình tiến hành đăng ký kết hôn với người nước ngoài được tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn

Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn  tại UBND cấp huyện có thẩm quyền (bên nam hoặc bên nữ có thể trực tiếp nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

Bước 3: Thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn

Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn.

Trường hợp có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của bên nam, bên nữ hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn thì Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan có liên quan xác minh làm rõ.

Trong quá trình thẩm tra, xác minh hồ sơ, nếu thấy cần thiết, Phòng Tư pháp làm việc trực tiếp với các bên để làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, mục đích kết hôn.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận kết hôn

Nếu thấy hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối đăng ký kết hôn theo quy định, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Trường hợp Chủ tịch UBND đồng ý giải quyết thì ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên.

kết hôn với người nước ngoài

Trên đây là những thông tin tham khảo về vấn đề kết hôn với người nước ngoài. Mọi vấn đề cần tư vấn về Luật Hôn Nhân, cũng như được hỗ trợ pháp lý về việc kết hôn với người nước ngoài quý khách hãy liên hệ đến hotline GV Lawyers 028 3622 3555!

Xem thêm: [Tham khảo] Thủ tục ly hôn cho người Việt ở nước ngoài

Rate this post
Scroll to Top