Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Ngày 15/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 01/01/2020, lương tối thiểu vùng tăng từ 150.000-240.000 đồng/người/tháng.

Theo Nghị định, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

  • Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng (hiện hành là 4.180.000 đồng/tháng).
  • Vùng II: 3.920.000 đồng/tháng (hiện hành là 3.710.000 đồng/tháng).
  • Vùng III: 430.000 đồng/tháng (hiện hành là 3.250.000 đồng/tháng).
  • Vùng IV: 070.000 đồng/tháng, (hiện hành là 2.920.000 đồng/tháng).

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương cho người lao động. Với người lao động làm công việc đòi hỏi lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng trên.

Ngoài ra, Nghị định 90/2019/NĐ-CP cũng có thay đổi địa bàn trong việc áp dụng lương tối thiểu vùng, cụ thể:

  • Chuyển từ vùng III lên vùng II: huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước); TP. Bến Tre, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre).
  • Chuyển từ vùng IV lên vùng II: huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), huyện Ba Tri, huyện Bình Đại, huyện Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre).

Nghị định 90/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP.
 

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top