FotY2022 2 removebg preview

In-House Community: Firm of the Year 2022

IN-HOUSE COMMUNITY: FIRM OF THE YEAR 2022

Global Vietnam Lawyers vinh dự được công nhận danh hiệu “Firm of the Year 2022”. Đây là kết quả cuộc khảo sát được thực hiện bởi In-House Community (IHC). Global Vietnam Lawyers được xếp hạng là công ty luật cung cấp dịch vụ có chất lượng cao và đem lại sự hài lòng nhất cho khách hàng. Các đề cử GV Lawyers nhận được gồm có:

1️⃣ Vị trí WINNERS
▪️ Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp (Litigation and Dispute resolution)

2️⃣ Vị trí HONOURABLE
▪️ Chống Độc Quyền/ Cạnh Tranh (Antitrust/Competition)
▪️ Tái cấu trúc & Giải thể (Restructuring & Insolvency)

👉 Để xem chi tiết về giải thưởng, vui lòng truy cập: https://www.inhousecommunity.com/article/house-community-magazine-feb-2023-issue-including-firms-year-2022-results/

👉 Để tải về ấn phẩm Firm of the Year 2022 Results, vui lòng truy cập: TẢI VỀ

2022 The A List Vietnam Top 100 Lawyers 2

Rate this post
Scroll to Top