FDI

Hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động FDI

Ngày 26/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Thông tư 06 có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Theo Thông tư 06, các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam bao gồm:

  • Góp vốn đầu tư;
  • Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam;
  • Chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư;
  • Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài;
  • Chuyển nhượng vốn đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư.

Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
  • Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tham gia hợp đồng BCC, NĐTNN trực tiếp thực hiện dự án PPP.

Việc chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư

NĐTNN được phép chuyển tiền từ nước ngoài hoặc từ tài khoản của nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài

  • NĐTNN phải chuyển ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải đóng tài khoản vốn đầu tư do giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp,…thì được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam của nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục chuyển vốn và nguồn thu ra nước ngoài.

Thông tư 06/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 06/9/2019 và thay thế Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 8 năm 2014.
 
 

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top